Máte dostatočne ochránenú svoju značku? Ste si istý, že je vaša značka skutočne iba vaša? Chcete chrániť svoju značku, logo, produkt či dizajn? Ak dlhšie váhate s registráciou ochrannej známky a dizajnov, tento rok je na to vďaka jedinečnej dotácií v oblasti duševného vlastníctva ideálna príležitosť!

Kto môže dotáciu získať?

Grantový program je iniciatívou Európskej komisie, ktorú vykonáva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a je určený na pomoc malým a stredným podnikom, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá EÚ (počet zamestnancov do 250, ročný obrat do 50 mil. EUR).

Na čo môžete dotáciu použiť

Finančná podpora má formu dvoch poukazov duševného vlastníctva, pričom žiadateľom sú poskytnuté dva druhy poukazov:

  • POUKAZ 1:  Činnosti súvisiace s duševným vlastníctvom, registrácia ochrannej známky a dizajnu v rámci alebo aj mimo EÚ;
  • POUKAZ 2: Činnosti súvisiace s patentom - Poplatky za národnú patentovú ochranu.

Kedy možno o dotáciu požiadať?

Žiadosti o grand možno podávať v období od 10. 01. 2022 do 16. 12. 2022. Finančné prostriedky sú obmedzené a sú k dispozícii podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“, preto sa oplatí konať rýchlo.

Aká je výška príspevku a ktoré náklady sú oprávnené?

  1. Ochrana ochrannej známky a dizajnu v rámci EÚ, či už na národnej, regionálnej alebo EÚ úrovni (Poukaz 1)
  • Refundácia 90 % poplatkov spojených s diagnostikou duševného vlastníctva podniku.
  • Refundácia 75% správnych poplatkov za registráciu ochranných známok a dizajnov v EÚ
  • Refundácia 50 % správnych poplatkov za registráciu ochranných známok a dizajnov mimo EÚ prostredníctvom WIPO
  • Finančná podpora je limitovaná maximálnou sumou 1.500 EUR
  1. Refundácia poplatkov za patenty (Poukaz 2)
  • Refundácia vybraných poplatkov za patentové prihlášky vo výške 50%
  • Finančná podpora je limitovaná maximálnou sumou 750 EUR

Ako podať žiadosť o príspevok na ochrannú známku v roku 2022?

Žiadosť o príspevok sa podáva výlučne elektronickou formou (tzv. e-form), a to prostredníctvom na tento účel vytvoreného online formulára, ktorý je dostupný na stránkach Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO. Po schválení žiadosti dochádza k refundácii príslušnej finančnej čiastky na bankový účet žiadateľa.

Ako vám môžeme pomôcť?

Vďaka dotácií môžete ušetriť stovky eur. Právnička a naša mentorka Eliška Džuganová vám  rada pomôže s registráciou národnej ochrannej známky aj ochrannej známky EÚ a zabezpečí vám všetko potrebné pre získanie dotácie. Kontakt na Elišku vám poskytneme na základe vašej správy na info@inqb.sk.

AUTORKA ČLÁNKU: Eliška Džuganová

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný