Minulý týždeň v piatok (16. júna) sme zažili perfektný Startup Pitch v inšpiratívnom prostredí Takeda Innovation Capability Center v Pradiarni 1900. Pred odbornou porotou sa odprezentovalo 7 startup projektov, z ktorých 3 získali finančnú cenu od spoločnosti Takeda. Medzi vyše 30 hosťami nás poctili svojou návštevou prorektor Maximilián Strémy (STU) a prorektorka Ildikó Matušíková z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. 

Porota Startup Pitch jún 2022
Porota - zľava doprava: Ladislav Nižník, Roman Čmelík, Zuzana Pilčíková a Oliver Majdúch

AI - 1. miesto

Trieu Nguyen Hai a Filip Lupták (absolventi FCHPT STU)

Neustála snaha zvyšovať efektivitu pestovateľských postupov, či šetriť prírodné zdroje (ako napr. množstvo spotrebovanej vody, elektrickej energie) v súčasnosti motivuje stále viac používať automatizáciu aj v odvetví pestovania rastlín. Produktom je kompletný hydroponový zavlažovací systém. 

AI Automatic Irrigation
Zľava doprava: Filip Lupták a Trieu Nhuyen Hai

Jobio - 2. miesto

Martin Mečár a Martin Košický (FEI STU)

Jobio je platforma, ktorá vzniká ako startupový projekt ambicióznych študentov s cieľom skvalitnenia spolupráce medzi školami a firmami s priamou orientáciou na študenta. Pre zakladateľov je veľkou motiváciou ponúknutie adekvátnych kariérnych možností študentom a zlepšenie situácie slovenského školstva.

Jobio Martin Košický a Martin Mečár
Zľava doprava: Martin Košický a Martin Mečár

Jobio platforma
Platforma Jobio (zdroj: Jobio)

Offli - 3. miesto

Jozef Olejník (FIIT STU)

Offli je platforma, ktorá slúži na nájdenie si svojich buddies, s ktorými radi trávime čas počas rôznych aktivít, na plánovanie aktivít pomocou dočasnej skupinovej konverzácie, ale čo je najdôležitejšie, na robenie aktivít offline. 

Offli Jozef Olejník
Jozef Olejník

Hoteliro

Adam Ilčišák a Veronika Lacušová

Hoteliro je komunikačná platforma pre hoteli s hosťami a pre hostí navzájom. Pomáha hotelom zvýšiť up selling a cross selling a poskytnúť hosťom možnosť užiť si pobyt naplno a čo najviac hladko.

Hoteliro Adam Ilčišák
Adam Ilčišák

Zaves obraz

Monika Hencová (absolventka FAD STU)

Zaves obraz je online výstavný priestor, napĺňajúci očakávania odbornej i širokej verejnosti. Jeho úlohou je prezentovať tvorbu slovenských i zahraničných autorov vo virtuálnych modeloch zaujímavých interiérov na Slovensku. Medzi tieto interiéry patria napríklad zanikajúce, alebo už zaniknuté stavby kultúrneho alebo industriálneho charakteru. Zaves obraz sa prezentuje ako otvorená platforma fungujúca na základných galerijných štandardoch, ktoré rozvíja a hľadá prieniky s pokročilými technológiami. Je priestorom, kde sú vždy vítané kvalitné projekty a ich prezentácia, ale je aj diskusnou a interpretačnou platformou.

Zaves obraz Monika Hencová
Vľavo Monika Hencová 

Ornaled

Michal Pifko (absolvent FEI STU)

Ornaled je návrh a výroba sviatočných LED dekorácií, ktoré sú ľahké, recyklovateľné a ktoré je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Ornaled Michal Pifko
Michal Pifko

Bioenta

Matúš Drienovský (FCHPT STU)

Hmyz ako potrava budúcnosti. Na základe štúdií porovnávania hmyzu a iných zdrojov tradičných živočíšnych bielkovín hmyz vyhráva. Nielen z hľadiska nutričného a environmentálneho, ale aj z hľadiska nárokov na priestor. 

Bioenta Matúš Drienovský
Matúš Drienovský ponúka porote pagáče z múky, v ktorej sú pridané rozdrvené múčne červy

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný