Ste firma, ktorá si zakladá svoje produkty a dobré meno na inováciách a produktoch, ktoré by mali priniesť na trh určitú pridanú hodnotu oproti už existujúcej konkurencii? Nachádzate sa práve v situácii, kedy vyvíjate svoj produkt a potrebovali by ste pri tom využiť zariadenia alebo znalosti, ktoré nemáte k dispozícii? Prípadne riešite technický problém, na vyriešenie ktorého je potrebné výskumno-vývojové zázemie? Potrebujete nájsť partnera s potrebnými kompetenciami? Na všetky tieto otázky vám v článku zodpovieme.

V predchádzajúcom článku s názvom Chránite si svoje duševné vlastníctvo? sme si popísali, prečo je dôležité chrániť si duševné vlastníctvo v podnikaní. Často ale práve začínajúci podnikatelia stoja pred otázkou, ako dotiahnuť do úspešného konca vývoj svojho produktu, aby vôbec bolo čo chrániť.

Existuje niekoľko overených spôsobov, ako je možné nájsť vhodného partnera do podnikania alebo startupu. Väčšinou to môže byť buď zabehnutá firma, ktorá sa venuje vývoju v podobnej oblasti alebo výskumný tím z akademickej inštitúcie, ktorý má bohaté skúsenosti s vývojom a často disponuje prístrojovým vybavením, ktoré si menší podnikatelia nemôžu dovoliť zakúpiť.

Kde však v rámci potenciálnych partnerov z radu firiem a akademických inštitúcií, ktorými sú najmä univerzity a Slovenská akadémia vied, začať hľadať? Ako získať kontakty na tých správnych ľudí a dopracovať sa k reálnej spolupráci?


(Zdroj: Pixabay)

  1. Inkubačné a akceleračné programy

Prvý impulz musí prísť od vašej (budúcej) firmy a to napríklad začlenením sa do inovatívneho podnikateľského ekosystému. Veľmi prospešné je dostať sa do komunity podnikateľov, ktorí sa boria s podobnými problémami a často si vedia navzájom poradiť, nakoľko každý z nich má už skúsenosť s riešením nejakého problému, spojeného s vývojom produktu. V tomto prípade významnú úlohu zohrávajú rôzne inkubátory, coworkingové priestory a akceleračné programy, ktoré podporujú networking najmä medzi mladými inovatívnymi podnikateľmi, študentami a startupmi.

Networking prebieha aj medzi členmi programu ŠTART, ktorý otvárame vždy na jar a jeseň. Aj ty sa môžeš pridať do komunity, ktorá tvorí inovatívne riešenia! Momentálne je otvorené prihlasovanie do jesenného kola 2022 do 4. septembra.

  1. Inšpiratívne podujatia

Vďaka takémuto zázemiu sa podnikatelia dostávajú aj k informáciám o zaujímavých podujatiach pre podnikateľov (webináre, konferencie, výstavy, mentoringové skupiny), ale i rôznych podnikateľských súťažiach. Hoci si často podnikatelia hovoria, že je to pre nich strata času, opak je pravdou. Práve na takýchto podujatiach je možné stretnúť zaujímavých ľudí z radu ďalších podnikateľov, investorov, vedeckých pracovníkov z univerzít a ďalších. S týmito ľuďmi je často možné nadviazať spoluprácu, prípadne vedia poskytnúť kontakty na ďalších odborníkov, ktorých pre svoju firmu potrebujete. Na základe takýchto spoluprác a kontaktov je potom jednoduchšie získať strategického partnera pre vývoj produktu.

Aj u nás prebiehajú počas akademického roka vzdelávacie podujatia pre verejnosť z oblasti podnikania, soft skills a sebarozvoja. Viac info nájdeš TU.


(Zdroj: Pixabay)

  1. Centrum vedecko technických informácií SR

Ak ani napriek vynaloženému úsiliu na tieto aktivity stále neviete nájsť toho správneho partnera, v Centre transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) ponúkame aj bezplatnú službu vyhľadávania partnerov medzi komerčnou a akademickou sférou pre spoločný výskum a vývoj. Takáto spolupráca môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Dôležité však je, ako sa k nej vôbec dopracovať.

V CTT CVTI SR sa dlhoročne venujeme spolupráci s vedeckovýskumnými inštitúciami, podporujeme zakladanie a rozvoj ich lokálnych pracovísk pre komercializáciu duševného vlastníctva a poskytujeme im služby v celom procese transferu technológií. Vďaka tomu:

  • máme prehľad o výskumných tímoch a ich kompetenciách na jednotlivých vedeckovýskumných inštitúciách;
  • vieme v krátkom čase sprostredkovať požadované špecifické informácie, najmä kontakty na konkrétne vedeckovýskumné pracoviská;
  • vieme pomôcť s rôznymi typmi zmlúv – od spolupráce až po licencovanie duševného vlastníctva;
  • v prípade záujmu klienta sa tiež vieme zúčastniť na rokovaniach ohľadom budúcej spolupráce alebo aj priamo obchodných jednaní v rámci komercializácie duševného vlastníctva.

Sme preto ideálnym miestom prvého kontaktu pre firmy, ktoré majú záujem o riešenie svojho technického problému pri vývoji produktu prostredníctvom výskumu realizovaného vedeckovýskumnou inštitúciou (CVTI SR nezabezpečuje finančné krytie takejto spolupráce).

Pokiaľ viete definovať váš problém a myslíte si, že jeho riešenie by mohla pokryť takáto spolupráca, obráťte sa na nás na ctt@cvtisr.sk.


(Zdroj: Pixabay)

Okrem uvedených služieb, ktoré poskytujeme podnikateľom bezplatne, ponúkame priestor na získanie kontaktov na vedeckovýskumných pracovníkov a zamestnancov pracovísk venujúcich sa transferu technológií z najväčších slovenských univerzít na jednom mieste na našej výročnej konferencii COINTT (COoperation INnovation Technology Transfer). V roku 2022 sa konferencia uskutoční prezenčne 18. – 19. októbra v hoteli Saffron v Bratislave.

Tematické zameranie tohto ročníka konferencie „Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií“ už nemôže byť k tejto téme bližšie. Preto neváhajte a rezervujte si tento termín v kalendári. Registrácia na konferenciu je už otvorená prostredníctvom online registračného formulára. Účasť na podujatí je bezplatná.

Program práve pripravujeme v spolupráci so spoluorganizátormi Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a konzultačná spoločnosť Civitta Slovakia a.s. Na konferencii vystúpia aj zaujímaví zahraniční spíkri, ktorí sú uznávanými odborníkmi na oblasť transferu technológií a spolupráce medzi komerčným a akademickým sektorom. Informácie o podujatí postupne aktualizujeme na stránke konferencie https://cointt.sk.

Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II. Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk.

Viac o službách pre podnikateľov, ktoré poskytuje CTT CVTI SR bezplatne, sa dočítate aj v článku na blogu nášho Strediska PATLIB.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný