Sieť mentorov

Sieť mentorov
pre startup firmy

Spolupracujeme s odborníkmi z praxe, či už TOP manažérmi, coachmi, konzultačnými spoločnosťami, medzinárodnými odborníkmi ako aj so zakladateľmi startupov, ktorí založili mnohé start up firmy a sú už niekoľko rokov na trhu úspešní. Odborné rady našich mentorov vám pomôžu naštartovať váš biznis, rozbehnúť vaše start up firmy, prípadne ich posunúť ďalej. Služby mentoringu sú k dispozícii len našim inkubovaným firmám.

Odborné rady našich mentorov vám pomôžu naštartovať váš biznis, prípadne ho posunúť ďalej.

Služby mentoringu sú k dispozícii len našim inkubovaným firmám.

Abelovský Tomáš

Právo
Odborné technické konzultácie

Andreanský Branislav

Manažment firmy
Personalistika
Soft skills

Andrišin Peter

Vytvorenie a rozvoj startup firmy
Manažment firmy
Financie v podnikaní
Obchod
Personalistika
Soft skills

Bednárová Lenka

Manažment firmy; marketing; právo duševného vlastníctva

Duchoň František

Odborné technické konzultácie

Funtík Tomáš

Best practices
Odborné technické konzultácie

Guštafík Branislav

Manažment firmy
Obchod
Soft skills

Handlovičová Lívia

Obchod
Personalistika
Soft skills

Hrabovec Michal

Best practices: podnikanie, strategický manažment,

Hudek Vladimír

Vytvorenie a rozvoj startup firmy
Manažment firmy
Financie v podnikaní
Personalistika
Best practices
Odborné technické poradenstvo

Jankech Michal

Produktový manažment
Soft skills
Best practices

Kello Alexandra

Soft skills

Kniez Peter

Marketing

Kostolný Ivan

Obchod
Odborné technické poradenstvo

Legény Ján

Marketing
Personalistika
Best practices
Odborné technické poradenstvo

Luka Pavol

Manažment firmy
Personalistika
Soft skills
Best practices
Odborné technické poradenstvo

Metke Jozef

Vytvorenie a rozvoj startup firmy
Manažment firmy
Financie v podnikaní
Marketing
Obchod
Právo
Personalistika
Best practices
Odborné technické poradenstvo

Mrva Miloš

Vytvorenie a rozovj startup firmy
Financie v podnikaní
Obchod
Spracovanie business plánu

Novosád Tibor

Manažment firmy
Best practices

Novota Michal

Manažment firmy
Marketing
Soft skills
Best practices

Sbampato Ignacio

Manažment firmy
Marketing
Obchod
Soft skills
Best practices

Sroka Tomáš

Vytvorenie a rozovj
Startup firmy
Manažment firmy
Marketing
Obchod
Personalistika
Soft skills
Best practices

Šúri Marcel

Soft skills
Best practices
Odborné technické konzultácie

Tomlain Juraj

Manažment
Obchod
Odborné technické konzultácie

Varga Peter

Manažment firmy
best practices

Zábranská Karin

Obchod
Soft skills
Odborné technické konzultácie