Zoznam vystavujúcich tímov - TECH INNO DAY 2013

Študenti:

 1. FME Racing Team - vozidlo "Futuristic Prototype" šetriace životné prostredie prostredníctvom nízkej spotreby paliva (www.fmeracingteam.eu) - PROFIL
 2. FOLDEE - skladacia elektrická kolobežka - PROFIL
 3. QUIRECT - služba sprostredkujúca pracovné videopohovory za účelom zefektívnenia náborového procesu pri veľkom počte uchádzačov (www.quirect.com) - PROFIL
 4. STUBA Green Team - pretekársky automobil typu formula s elektrickým pohonom (www.sgteam.eu) - PROFIL
 5. ÚRPI FEI STU - mobilná robotika nasaditeľná do každej oblasti života (urpi.fei.stuba.sk) - PROFIL

Firmy:

 1. AerobTec, s.r.o. - záznamník výšky modelov lietadiel (www.aerobtec.com) - PROFIL
 2. e-Sense Slovakia s.r.o. - elektrický modulárny pohon osadený na vývojovej platforme: e-motokára (www.e-sense.sk) - PROFIL
 3. FinStat Data Services, s.r.o. - portál na sprístupnenie dát - finančné dáta slovenských firiem, analýzy a štatistiky. (www.finstat.sk) - PROFIL
 4. GeoModel Solar s.r.o. - systém SOLARGIS (http://solargis.info/), ktorý počíta a poskytuje údaje o slnečnom žiarení, meteorologické údaje a softvérové riešenia prostredníctvom online služieb ako aj formou konzultačných správ (geomodelsolar.eu) - PROFIL
 5. Ing. Miloš Bortel B-tech - inteligentná veterná turbína s vertikálnou osou rotácie INTELIWIND obsahuje aktívny systém regulácie výkonu a vhodne dopĺňa fotovoltaické panely pri energeticky nezávislých systémoch (www.b-tech.sk) - PROFIL
 6. Martin Kříž - dizajn a výroba elektricky výškovo nastaviteľných stolov pre práci v stoji alebo v sede (www.sit2stand.eu) - PROFIL
 7. MetaApp - MetaApp je prostredie na tvorbu jednoduchých aj zložitejších aplikácií narábajúcich so štruktúrovanými dátami, ktoré majú zložitejšie vzájomné vzťahy - keď už Excel nestačí (www.metaapp.sk) - PROFIL
 8. mSolutions s.r.o. - aplikácia Rewardy určená pre malé podniky (kaviarne, reštaurácie, kaderníctva, servisy a pod.) a ide o lojalitný systém zbierania pečiatok za návštevy alebo nákupy so získaním odmeny pre zákazníkov; aplikácia Mobilný čašník slúži na objednávanie si jedál a nápojov v reštauráciách a baroch bez čakania na čašníka (www.msolutions.sk) - PROFIL
 9. Vestigen s.r.o. - diagnostika obličkových ochorení pomocou mikročipu a mobilného zariadenia (vestigen.com) - PROFIL
 10. WAI s.r.o. - webová aplikačná platforma ADIOS a tvorba zákazkových biznis aplikácii na tejto platforme na podporu riadenia malých a stredných firiem a koordinovania pracovných tímov (www.wai.sk; www.adioscloud.com) - PROFIL