Študenti:

1. Ateliér A7 - výskum a výučba experimentálnej (digitálnej) architektúry. Tím riešil viacero projektov: pavilón virtuálnej a rozšírenej reality, virtuálne dunajské nábrežia, aktuálne pracuje na zadaní Rybného námestia (https://www.facebook.com/atelierA7fastu/) - PROFIL - PREZENTÁCIA- VIDEO

2. Ehouse + Ecar - technologické, funkčné a prevádzkové prepojenie elektromobilu a energeticky aktívneho/nulového domu za účelom zvýšenia využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie; synergické pôsobenie e-mobility a energeticky efektívnej inteligentnej budovy tvorí základnú jednotku smart-gridu (www.fa.stuba.sk) - PROFIL- PREZENTÁCIA - VIDEO

3. Feedbacker - najjednoduchší online nástroj spätnej väzby (www.feedbacker.sk) - PROFIL- PREZENTÁCIA- VIDEO

4. Olejová núdzová lampa - lampu možno použiť v prípade rozsiahleho výpadku prúdu. Medzi jej súčasti patrí nadstavec na horák (na ohrievanie jedla) a núdzová nabíjačka (využívajúca premenu tepla plameňa na energiu) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO

5. Patronus - rieši výskumný problém na rozmedzí lingvistiky, psychológie a informatiky, ktorým je hľadanie takých parametrov reči umelej inteligencie, ktoré podnecujú dôveru u človeka v kolaborácií s ňou (http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2015/team20is-si/) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO

6. Sedadlo do automobilu pre imobilných - špeciálne sedadlo do malého mestského vozidla, ktoré uľahčuje prístup do vozidla seniorom a imobilným pasažierom - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO

7. STUBA Green Team – konštruovanie elektrických monopostov (www.sgteam.eu) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO

 

Firmy:

1. Benjamin Button - vytváranie ekosystému okolo rodinných spomienok (www.benjaminbutton.co) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO

2. Emotion ID - optimalizácia reklamného obsahu na základe emočnej umelej inteligencie (www.emotionid.eu) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO

3. Entropia – projekt GuestCloud je riešenie, ktoré zahŕňa eventové microsites s RSVP, komunikáciu s hosťami eventov, registráciu hostí na eventoch (www.guestcloud.sk) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO

4. PROROZVOJ - portál E-PRO poskytuje jednoduchú, rýchlu a zároveň kvalitnú tvorbu a správu strategických dokumentov, ktoré sú obce a mestá povinné spracovávať. (www.prorozvoj.eu/sk) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO

5. SOSA - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity vyvinula prvú slovenskú družicu skCUBE a ďalšie projekty (http://sosa.sk/) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO

6. Virtual medicine - zlepšuje priestorovú predstavivosť a pochopenie vzájomnej interakcie anatomických štruktúr - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO

7. Xenon Studio - produkt Visiduino robot je rozdelený na tri časti - hardvér (malý výukový robot pre školy, pre priemysel je to PLC), softvér pre programovanie hardvéru a Android aplikácia (http://visiduino.io) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO