Informácie pre podnikateľské a študentské tímy, ktoré majú záujem zúčastniť sa podujatia TECH INNO DAY 2017 ako vystavovatelia:

Vyplnený formulár - profil vystavovateľa prosíme zaslať na adresu info@inqb.sk najneskôr do 17.3.2017. Zo zaslaných formulárov budú vybrané podnikateľské a študentské tímy, ktoré budú mať možnosť vystavovať svoje technické inovácie priamo na podujatí a predstaviť svoju činnosť počas krátkej prezentácie. Zoznam vystavovateľov bude na tejto stránke uverejnený najneskôr 22.3.2017. Profily tímov, ktoré nebudú mať možnosť z kapacitných dôvodov stať sa vystavovateľom v tomto ročníku podujatia, budú uverejnené na našej web stránke a tak budú mať možnosť spropagovať svoje inovačné aktivity a získať partnerov.

Do výberu budú zaradené tímy, ktoré zašlú úplný vyplnený dotazník v zmysle pokynov a ktoré sa prihlásia s inovatívnym produktom, ktorý má technický charakter.Informácie ohľadom registrácie pre návštevníkov podujatia upresníme čoskoro.


Formulár na registráciu vystavujúcich podnikateľských tímov

Formulár na registráciu vystavujúcich študentských tímov