Pozvánka na seminár 25.2.2014

   

Pozvánka na seminár

„Ochranné známky a dizajny“


Univerzitný technologický inkubátor v spolupráci s Kanceláriou pre spoluprácu s praxou STU a Úradom priemyselného vlastníctva SR si vás dovoľujú pozvať na odborný seminár na tému ochrany duševného vlastníctva:

 

Dátum:          25.2.2014 (utorok) v čase 9:30 - 12:30 hod.

Miesto:          Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava

                       Zasadacia miestnosť 2.poschodie (č.dverí 2.16)

Prednášajú:  Ing. Zdenka Hajnalová

                       (Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici)

Obsah:
Problematika ochrany duševného vlastníctva formou ochranných známok a dizajnov v zmysle platnej legislatívy.

 

Časový harmonogram:

·         9:00 – 9:30  –  Registrácia účastníkov

·      9:30 – 11:00  –  Ochranné známky - ako získať ochranu svojho označenia výrobkov alebo služieb podľa zákona o ochranných známkach

·         11:00 – 11:30  –  Prestávka na kávu

·         11:30 – 12:30  –  Dizajny - ochrana dizajnu podľa zákona o dizajnoch

 

Účasť na seminári je bezplatná.

Registrácia: do 23.2.2014 na info@inqb.sk alebo 02/492 12 492, 0918 669 209.