FAQ

 • Čo je Univerzitný technologický inkubátor?
  Univerzitný technologický inkubátor je pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré sa svojimi aktivitami zameriava na podporu začínajúcich podnikateľov. Novozaloženým firmám poskytuje výhodnejší prenájom za nižšie ceny, ako sú bežné trhové ceny a k tomu aj balíček podporných služieb. Podpora je určená pre všetkých záujemcov, ktorí ešte nemajú založenú firmu, ako aj podnikateľom, ktorí si založili svoju firmu iba nedávno.

 • Aké sú ciele a poslanie Univerzitného technologického inkubátora?
  Cieľom inkubátora je podporiť ekonomiku, ktorá sa zakladá na poznatkoch, previazať vedu, výskum a inovácie s podnikateľskou praxou, a tak zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu a prispieť k napĺňaniu cieľov Lisabonskej stratégie. Poslaním inkubátora v zmysle schémy INTEG je podporiť transfer technológií a inovácií v regióne tak, že bude podporovať vytváranie nových technologických firiem.
 • Aký je rozdiel medzi technologickým a podnikateľským inkubátorom?
  „Technologický“ verzus „podnikateľský“ inkubátor. Technologické inkubátory sa orientujú na podporu technicky/technologicky orientovaných začínajúcich podnikateľov. Ich primárnym cieľom je zabezpečiť prepojenie vedy, výskumu s podnikateľskou praxou. Podnikateľské inkubátory sa orientujú celkovo plošne na podporu začínajúcich podnikateľov z rôznych oblastí podnikania.
 •  Mám záujem začať podnikať. Poradíme mi, ako na to?
  Chválime Vás. Prvý krok ste spravili. UTI Vám ponúka viac možností ako začať. Preto neváhajte a objednajte sa na osobnú konzultáciu na info@inqb.sk.
 • Mám inovatívny nápad. Ako postupovať pri jeho realizácii?
  Pri realizácii Vášho inovatívneho nápadu Vám poradíme zapojiť sa do programu „Start-up kancelária. Tu si môžete Váš inovatívny nápad nechať „prejsť“ hlavou a počas 3 mesiacov máte možnosť pripraviť si podnikateľský plán pod záštitou odborných konzultantov. Program  na 3 mesiace zadarmo zahŕňa zariadenú kanceláriu – pc + technika, internet, odborné konzultácie pri písaní podnikateľského plánu a založení podniku, prenájom zasadacích priestorov.
 • Založil som si firmu. Prečo by som mal ísť podnikať do Vášho inkubátora?
  Inkubátor podporuje začínajúcich podnikateľov počas prvých troch až piatich rokov jeho pôsobenia. Poskytuje zvýhodnený prenájom kancelárskych priestorov, biznis poradenstvo, kvalitné služby, networking, eventy pre podnikateľov, možnosť medializácie ako aj prácu v príjemnej atmosfére.
 • Čím je Váš inkubátor špecifický?
  Už zo samotného názvu vyplýva, že „Univerzitný technologický“ Inkubátor je špecifický, zameraný na technológie, pričom jeho poslaním je podpora transferu technológií z vedecko-výskumného a univerzitného prostredia do podnikateľskej praxe prostredníctvom vytvárania nových inovatívnych start-up spoločností. Tento Inkubátor je súčasťou jednej z najväčších univerzít na Slovensku – Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

  .............VIAC VAŠICH OTÁZOK...........