Virtuálne služby

Od 1. januára 2010 k inkubátorom poskytovaným službám pribudli aj virtuálne služby. Ide o poskytovanie:
- korešpondenčnej adresy,
- preberanie doporučenej pošty,
- oznámenie o prevzatí poštovej zásielky prostredníctvom telefónu alebo e-mailu atď.
Virtuálne služby možno využívať ako komplexné balíčky v kombinácii s prenájmom zasadacích priestorov alebo individuálne, podľa potrieb v zmysle platného cenníka.