Školenia podnikateľských zručností 2015

Školenia podnikateľských zručností 2015

V rámci projektu sa uskutočnia 2 školiace programy. Jeden školiaci program sa uskutočnil na jeseň 2014. Druhé kolo sa uskutoční na jar 2015.

Školenia podnikateľských zručností (jar 2015)

Univerzitný technologický inkubátora spolu s generálnym partnerom TATRABANKA organizujú Školenia podnikateľských zručností

Miesto: Univerzitný technologický inkubátor InQb, Pionierska 15, 831 02 Bratislava - zasadacia miestnosť 102 (1. posch.)
Termín: 11.3.2015 - 25.3.2015


Harmonogram školení:

Dátum a čas
Názov témy           
Prednášajúci hosť                
11.3.2015 
streda         
14:00-15:40 Výber právnej formy podnikania Marián Čuprík a Juraj Hudák (CHZ attorneys)
Jozef Jankaj (konzultant)                                                                
15:50-17:30 Ďaňové a účtovné povinnosti pre podnikateľov Juraj Hudák (CHZ attorneys)                                
16.3.2015
pondelok    
14:00-15:40 Riadenie firmy                                   Ján Hudák a Katarína Boledovičová
(Tatra banka, a.s.)
15:50-17:30 Finančný manažment Emil Fečik (Tatra banka, a.s.)                                        
18.3.2015
streda        
14:00-15:40 HR manažment         Branislav Andreanský (Restartup, s.r.o.)                    
15:50-17:30 Princípy profesionálneho predaja     Ivan Kostolný (Sales Management, s.r.o.) 
23.3.2015  
pondelok  
14:00-15:40 Komunikačné zručnosti                    Branislav Andreanský (Restartup, s.r.o.)
Marie Stracenská (Restartup, s.r.o.)
15:50-17:30 Prezentačné zručnosti Branislav Andreanský (Restartup, s.r.o.) 
Marie Stracenská (Restartup, s.r.o.)                 
25.3.2015
streda        
14:00-15:40  Marketing Peter Štarchoň (FM UK)     
15:50-17:30 Vypracovanie podnikateľského plánu Miloš Mrva (FM UK)                                                          Leták - Školenia podnikateľských zručností 2015

Bližšie informácie na kontaktoch: info@inqb.sk alebo 0918 669 209 (Lenka Mikulíková), 0917 669 155 (Oľga Guštafíková).
Registrácia na školenia prostredníctvom online registračného formulára

Školenia sú určené študentom a absolventom vysokých škôl a ďalším mladým ľuďom, ktorí uvažujú nad založením vlastnej inovatívnej firmy v oblasti techniky a technológií. Účasť na školeniach je bezplatná.


ARCHÍV A FOTOGALÉRIA ZO ŠKOLENÍ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ 2014


Podujatia sa uskutočnia vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava (UVP STU Bratislava), ITMS 26240220084, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


                   


Generálny partner: