Coworking v Bratislave – FLEXI ROOM

Coworking v Bratislave – FLEXI ROOM

Spolu s našimi partnermi Slovak Business Agency a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava sme 12.9.2017 otvorili v našom inkubátore iniciatívu Playpark na podporu inovatívnych nápadov v rámci medzinárodného projekt CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network)!

Playpark je miestom pre zvyšovanie zručností začínajúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií. Okrem Slovenska je do projektu zapojených ďalších 6 regiónov EÚ z Českej republiky, Chorvátska, Nemecka, Poľska, Rakúska a Talianska. V rámci Slovenska bude Playpark lokalizovaný v hlavnom meste Bratislava.

Playpark je určený pre študentov stredných a vysokých škôl, absolventov vysokých škôl a začínajúcich podnikateľov (0-5 rokov existencie) s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Je dôležité tiež spomenúť, že jednou z priorít projektu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu. 

Čo Playpark Bratislava ponúka? V 6 mesačnej perióde poskytne bezplatne dvanástim vybraným účastníkom:

  • miesto na 6 mesiacov v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb)
  • 7 praktických workshopov podnikateľských zručností
  • networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ
  • 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v zahraničí
  • osobné poradenstvo pre ďalší rozvoj podnikania
  • účasť na medzinárodnom Playpark pitching finals

Úlohou úspešného uchádzača bude napísať podnikateľský plán, ktorý spolu s pitch videom a účasťou na lokálnej súťaži podnikateľských nápadov, prípadne účasťou na Playpark pitching finals v Stuttgarte bude hlavným výstupom absolvovanej tréningovej periódy. Podrobnejšie informácie k obsahovej náplni Playparku Bratislava nájdete TU.

Prihlasovanie do programu bolo spustené! 

Každý záujemca o účasť v programe Playpark Bratislava sa môže registrovať prostredníctvom elektronickej prihlášky. O prihlasovaní sa na ďalšie tréningové periódy budeme včas informovať.

Viac o projekte CERIecon

O všetkých novinkách Vás budeme informovať aj prostredníctvom nášho facebooku.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na info@inqb.sk.

 

Za podporu ďakujeme nášmu generálnemu partnerovi: nadácii a spoločnosti ESET, ako aj ďalším partnerom coworkingového priestoru inkubátora v Bratislave: SBA, Magistrát hlavného mesta SRMartinus, Pixel FederationSALES MANAGEMENTT-Industry 

Fotogaléria k článku

Fotografia k článku Fotografia k článku Fotografia k článku Fotografia k článku