Zoznam vystavovateľov - TECH INNO DAY 2015

Študenti:

1. Breakpoint - Navigácia v budove pomocou bluetooth beaconov - pre každého, kto sa ponáhľa a nechce tráviť čas blúdením. (team02-14.ucebne.fiit.stuba.sk/) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
2. Eye blink – Eye blink je komplexná starostlivosť o zdravie očí pri práci s počítačom, využívanie webkamery a meranie frekvencie žmurkania používateľa, podľa ktorej je možné rozoznať zdravie očí - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
3. FAST Design Team - dizajn na mieru v spolupráci s konštruktérmi produktov (medzi jeden z navrhnutých dizajnov patrí vzhľad vozidla Futuristic Prototype pre FME Racing Team) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
4. FME Racing Team - vozidlo "Futuristic Prototype" šetriace životné prostredie prostredníctvom nízkej spotreby paliva - spotrebuje 1 l benzínu na 400 km. (www.fmeracingteam.eu/sk) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
5. Gappers - Aplikácia umožňujúca rozšírené monitorovanie, poskytujúca odchytávanie a zobrazovanie chýb spôsobených nasadenou klientskou aplikáciou, automaticky upozorní na spôsobené chyby a možnosť definovania vlastných udalostí. (team10-14.ucebne.fiit.stuba.sk/) - PROFIL - PREZENTÁCIA -VIDEO
6. Sitting Hamsters - Real-time aplikácia na monitorovanie správneho držania tela pri práci na počítači (www.spinehero.com) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
7. STUBA Green Team - pretekársky automobil typu formula s elektrickým pohonom. (www.sgteam.eu) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
8. ÚEF SkyBean Team - variometer - indikátor vertikálnej rýchlosti pre pilotov bezmotorového lietania (www.skybean.eu) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
9. ÚRK FEI STU - mobilná robotika nasaditeľná do každej oblasti života - priemysel, zdravotníctvo, domácnosť, rôzne oblasti hospodárstva. (www.urk.fei.stuba.sk) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO

Firmy:

1. e-Sense Slovakia s.r.o. - technológie, ktoré zbavia svet skládok, odkrývanie potenciálu nových foriem mobility po zemi, vode i vo vzduchu, mechatronické a výrobné systémy a zariadenia, hľadanie nových spôsobov zušľachťovania a spracovania materiálov (www.e-sense.sk) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
2. GeoModel Solar s.r.o. - systém SOLARGIS (solargis.info), ktorý počíta a poskytuje údaje o slnečnom žiarení, meteorologické údaje a geografické údaje pre solárnu energetiku po celom svete. Nad SolarGIS databázou fungujú softvérové riešenia prostredníctvom online služieb ako aj formou konzultačných správ. (geomodelsolar.eu) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
3. Innovatrics, s.r.o. - softvér pre biometrické projekty, predovšetkým týkajúce sa rozpoznávania odtlačkov prstov a tváre. (www.innovatrics.com) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
4. InWheels - kolieska na skateboard s integrovaným elektrickým pohonom - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
5. ISA, s.r.o. - riadiaca jednotka pre plne automatizovaný bazén s veľkou pridanou hodnotou pre majiteľa. (www.isacontrol.com) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
6. mSolutions s.r.o. - aplikácia Rewardy určená pre malé podniky (kaviarne, reštaurácie, kaderníctva, servisy a pod.) - ide o lojalitný systém zbierania pečiatok za návštevy alebo nákupy so získaním odmeny pre zákazníkov; aplikácia Mobilný čašník slúži na objednávanie si jedál a nápojov v reštauráciách a baroch bez čakania na čašníka (www.msolutions.sk) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
7. POP palivo s.r.o. - výroba bionafty - ekologické spracovanie odpadu. (www.poppalivo.sk) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO
8. Speekle, s.r.o. - Špeciálne hry riešiace problém nízkej motivácie detí v predškolskom veku precvičovať logopedické cvičenia.  (www.speekle.sk) - PROFIL - PREZENTÁCIA - VIDEO