Informácie pre vystavovateľov


Informácie pre podnikateľské a študentské tímy, ktoré majú záujem zúčastniť sa podujatia ako vystavovatelia:
Pozor zmena!!! Termín registrácie je predĺžený do pondelka 11.11.2013!

Vyplnený formulár - profil vystavovateľa prosíme zaslať na adresu info@inqb.sk najneskôr do 11.11.2013. Zo zaslaných formulárov budú vybrané podnikateľské a študentské tímy, ktoré budú mať možnosť vystavovať svoje technické inovácie priamo na podujatí. Zoznam vystavovateľov bude na tejto stránke uverejnený do 11.11.2013. Profily tímov, ktoré nebudú mať možnosť z kapacitných dôvodov stať sa vystavovateľom v tomto ročníku podujatia, budú uverejnené na našej web stránke a tak budú mať možnosť spropagovať svoje inovačné aktivity a získať partnerov.

Do výberu budú zaradené tímy, ktoré zašlú úplný vyplnený dotazník v zmysle pokynov a ktoré sa prihlásia s inovatívnym produktom, ktorý má technický charakter.

Formulár na registráciu vystavujúcich podnikateľských tímov

Formulár na registráciu vystavujúcich študentských tímov