Právnik ESET-u radí ako na GDPR

Hosť: Tomáš Mičo (ESET)
Termín: 15.3.2018 (09:00 - 11:00 hod.)
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie č. miestnosti 1.02
 
Obsah: 
 
  • Čo je to GDPR
  • Prehľad legislatívy
  • Implementácia vo firmách
  • Otázky a odpovede

Why your company needs corporate identity and design manual

Hosť: Victor Armeria Olmedo (Innovative Project Development)
Termín: 21.3.2018 (09:00 - 11:00 hod.)
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie č. miestnosti 1.02
 
** SEMINÁR BUDE PREBIEHAŤ V ANGLICKOM JAZYKU **
 
Obsah: 
 
  • What a Design Manual or Style Guide can do for your brand
  • Key components of Brand Identity
  • How to create a brand Design Manual or Style Guide
         - Collect brand Bible inspiration
         - Define the 6 essential elements that sholud be included in every brand style guide
         - Make a list of other brand elements your business needs to define
         - Outline & build your guide
         - Plan for evolution
 

Dane ako na ne?

Praktický sprievodca daňami pre podnikateľov
Hosť: Dagmar Bednáriková (Slovenská komora daňových poradcov)
Termín: 28.2.2018 (09:00 - 11:00 hod.)
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie č. miestnosti 1.02
 
Obsah: 
 • Daň - základné pojmy
 • Daň – základné pojmy
 • Daňová sústava v SR
 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Sro vs živnosť
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Paušálne výdavky
 • Platba dane
 • Sankcie
 • Daňové priznanie fyzickej osoby
 • Postup pri vyčísľovaní základu dane fyzickej osoby - modelový príklad