Dane ako na ne?

Praktický sprievodca daňami pre podnikateľov
Hosť: Dagmar Bednáriková (Slovenská komora daňových poradcov)
Termín: 28.2.2018 (09:00 - 11:00 hod.)
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie č. miestnosti 1.02
 
Obsah: 
 • Daň - základné pojmy
 • Daň – základné pojmy
 • Daňová sústava v SR
 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Sro vs živnosť
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Paušálne výdavky
 • Platba dane
 • Sankcie
 • Daňové priznanie fyzickej osoby
 • Postup pri vyčísľovaní základu dane fyzickej osoby - modelový príklad