Fórum InQb 2015 - priestor pre Vašu diskusiu!

Téma/Topic: STARTUP FUNDAMENTALS / ZÁKLADY START-UPU
Hosť/Guest: Saurabh Arya
Dátum/Date: 24.11.2015
Čas/Time: 14.00 - 15.00 hod.
Miesto/Place: Univerzitný technologický inkubátor, Pionierska 15, Bratislava, 1. posch. č. 1.02
Registrácia/Registration: je možná iba prostredníctvom elektronického formulára
Informácie/Information: na facebooku

Obsah/Contents:
1. My corporate experience & learnings
 2. My startup experience & learnings
 3. Basics of startups - 
What is a startup
Current world trends in startups
Creating a business plan
Building a MVP (Minimum Viable Product)
Pitching to investors