Fórum InQb

Fórum InQb

Fórum InQb 2015 - priestor pre Vašu diskusiu!

Inkubátor spolu s generálnym partnerom Tatrabanka pripravuje pre svoje firmy ako aj ostatných záujemcov podujatie  Fórum InQb, na ktorom privítame predstaviteľa firmy podnikajúcej nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Cieľom týchto pravidelných podujatí je zabezpečenie bližšieho kontaktu a spolupráce medzi firmami a taktiež možnosť naučiť sa niečo nové od ľudí, ktorí pôsobia v úspešných firmách na Slovensku či v zahraničí.

Ide o neformálne stretnutia založené na výmene poznatkov...veríme, že budú plné horlivých diskusií.

Téma/Topic: STARTUP FUNDAMENTALS / ZÁKLADY START-UPU

Hosť/Guest: Saurabh Arya

Dátum/Date: 24.11.2015

Čas/Time: 14.00 - 15.00 hod.
Miesto/Place: Univerzitný technologický inkubátor, Pionierska 15, Bratislava, 1. posch. č. 1.02
Registrácia/Registration: je možná iba prostredníctvom elektronického formulára
Informácie/Information: na facebooku

Obsah/Contents:
1. My corporate experience & learnings

 2. My startup experience & learnings

 3. Basics of startups - 

What is a startup

Current world trends in startups

Creating a business plan

Building a MVP (Minimum Viable Product)

Pitching to investors


Toto podujatie bude iba v anglickom jazyku bez simultálneho prekladu!!!!!Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte e-mailom na: info@inqb.sk.

 

ARCHÍV 2013

ARCHíV 2012