Biznis raňajky 11.1.2018

Hosť: Anna Augustínová (marketing manažér - IPD)
Téma: Online trendy v roku 2018
Termín: 11.1.2018 od 9:00 - 11:00 hod. 
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie. č. miestnosti 1.02
Obsah:
Krátke zhrnutie nástrojov a kanálov, ktoré sa najčastejšie používali v roku 2017
(Povieme si, ktoré ustupujú do úzadia a ktoré majú potenciál na rok 2018)
Trendy na rok 2018 a ku každému si uvedieme príklady:
 • Hľadajte konverzie na Google a Facebooku
 • Instagram
 • Čo so stále používanejším AdBlockom?
 • Video formát
 • Virtuálna realita a augmentívna realita v marketingu
 • Content marketing
 • Personalizácia
 • Natívna reklama
 • Influenceri
 • Referencie a zákaznícky servis
 • Omnichannel
 • Mikromoments
 • Nofilter community

Nakoniec si povieme o najpoužívanejších nástrojoch v digitálnom marketingu