BIZNIS RAŇAJKY 12.12.2017

Hosť: Jaroslav Noskovič a Ľubomír Kucka (CVTI)
Téma: Značka a image firmy - ochranná známka v podnikaní
Termín: 12.12.2017 od 9:00 - 11:00 hod. 
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie. č. miestnosti 1.02
Obsah:

• Aké sú súčasti vizuálnej identity firmy – značka, logo, slogan ...
• Na čo nezabudnúť v počiatočnej fáze budovania značky.
• Ako mi v podnikaní pomôže ochranná známka?
• Aké sú podmienky pre získanie ochrannej známky na Slovensku a vo svete?
• Nástroje na získavanie informácií v oblasti ochranných známok.
 
Toto podujatie vzniklo vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava – II. fáza (UVP STU Bratislava), ITMS 313021D243, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
   
 

BIZNIS RAŇAJKY 9.11.2017

Hosť: Mária Boťanská (MB Brand Management)
Téma: Ideálny zamestnávateľ v očiach mladých ľudí (skupinová diskusia)
Termín: 9.11.2017 od 9:00 - 11:00 hod. 
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie. č. miestnosti 1.02
Obsah:
 • Predstavenie metodológie prieskumu, čo sú skupinové diskusie a čo sa vieme z prieskumu dozvedieť
 • Diskusia so študentami rôzneho zamerania, opis ideálneho zamestnávateľa, aké hodnoty v zamestnaní hľadajú, čo ich motivuje a aké benefity sú pre nich zaujímavé
 • Zhrnutie, čo sme sa zo skupinovej diskusie dozvedeli a ako aplikovať poznatky v praxi
 • Otázky a odpovede

BIZNIS RAŇAJKY 12.10.2017

Hosť: Jozef Metke (mSolutions)
Téma: Ako získavať a rozvíjať svoj biznis v zahraničí
Termín: 12.10.2017 od 9:00 - 11:00 hod. 
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie č. miestnosti 1.02
Obsah:

 • ako získať zákazku v zahraničí
 • ako si udržať a rozvíjať zahraničný biznis
 • naše skúsenosti (best practices)

 

BIZNIS RAŇAJKY 14.09.2017

Hosť: Jozef Dolinka (Slido)

Téma: Cez skvelý Customer Support k Lovebrand-u
Termín: 14.9.2017 od 9:00 - 11:00 hod. 
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie č. miestnosti 1.02
Obsah: 
     • Čo všetko sa robí a dokáže Customer Support u nás v Slido
     • Na čom postaviť základy skvelého supportu a ako ho rozvíjať
     • Čo sme sa naučili vďaka našim klientom a našim "správnym chybám"

 

BIZNIS RAŇAJKY 10.08.2017

Hosť: Katarína Novotná, Petronela Pivarčiová (Dognet)

Téma: Je affiliate marketing mŕtvy?
 
Obsah: 
    • Čo je to affiliate marketing? Čo to obnáša a ako to funguje.
    • Kto je to publisher a inzerent
    • Ako zarábať pomocou svojho blogu, webu či FB stránky (pre budúcich publisherov)
    • Aký výkon môže dosiahnuť affiliate kampaň pre inzerenta?
    • Koľko zarábajú najlepší publisheri 

Fotogaléria z podujatia

BIZNIS RAŇAJKY 13.07.2017

Hosť: Vojtech Kubek (GuestCloud)

Téma: Ako ne/posielať hromadné maily?
 
Obsah: 
     • best practices pri tvorbe emailov
     • best practices pri posielaní emailov
     • prehľad dostupných email marketingových služieb 
 

BIZNIS RAŇAJKY 08.06.2017

Hosť: Simona Kubán (EnterCompany)

Téma: Ako robiť efektívne SEO a PPC

Obsah:

 1. Kym začneme so SEO alebo PPC, čo musíte mať nastavené, aby ste vedeli vyhodnocovať úspešnosť kampaní?
 2. Aké sú základné parametre, ktoré máte mať naplnené pri SEO on page?
 3. Na aké kľúčové slová optimalizovať svoju stránku a vytvárať články?
 4. Akú dať štruktúru, tak aby mi kampane na Google Adwords čo najviac performovali?
 5. Ak chcem zvýšiť povedomie o značke pomôže mi Google Adwords efektívne?

Fotogaléria z podujatia

BIZNIS RAŇAJKY 11.05.2017

Hosť: Kamil Aujeský (Google Partners Certified Trainer)

Téma: Ako efektívne budovať značku pomocou YouTube
 

Obsah:

Pomocou reklamných nástrojov Google dokážete osloviť až 90% online populácie na Slovensku.

Mali ste možnosť dozvedieť sa, ako robiť branding online, aké nástroje použiť. Pozreli sme sa na vývoj a správanie spotrebiteľa na slovenskom trhu. Ukázali sme si, ako a prečo je YouTube kľúčovým kanálom pre budovanie značky. Predstavili sme si unikátny nástroj, ktorým meriame niečo, čo je vo svete offline reklamy nezmerateľné - aký mala kampaň vplyv na budovanie značky. Prednášku pripravil skúsený Google Partners Certified Trainer Kamil Aujeský.

Fotogaléria z podujatia
 

BIZNIS RAŇAJKY 20.04.2017

Hosť: Jakub Gabriš (iProspect)

Téma: Online kampane a ROI (návratnosť investícií)
 

Obsah:

Ako si nastaviť online reklamnú kampaň a vyťažiť z nej maximum. Súčasťou prednášky bolo:
-    cieľové skupiny
-    plánovanie a nákup lokálnych médií
-    Google Search a Google Display
-    platená reklama na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)
-    nastavenie a vyhodnotenie KPI a ROI
 
Fotogaléria z podujatia

 

BIZNIS RAŇAJKY 09.03.2017

Hosť: Branislav Guštafík (POS Media)

Téma: Ako sa stať manažérom a zarobiť tisícky €vri
Termín: 09.03.2017 od 9,00 - 11,00 hod.
 

Obsah:

      •  A sme opäť pri peniazoch. Kedy ich vlastne máme dosť? Niektorí nemajú peňazí nikdy dosť, niektorí ich majú dosť vtedy, keď ich prestanú riešiť.
      •  Na mojich predchádzajúcich prednáškach ste sa dozvedeli o tom, ako sa stať obchodníkom a na čo klásť dôraz. Táto prednáška bude zameraná na manažérske zručnosti. Podľa môjho názoru existuje 7,5 miliardy spôsobov ako sa stať manažérom, to jest každý človek má svoju vlastnú cestu, ja vám skúsim povedať, aká bola tá moja a na základe čoho sa rozhodujem v mojom tíme, kto bude a kto nebude manažérom.

Po prednáške sa zamyslite, či toto je vaša cesta alebo skúsite nájsť nový smer pre váš život.

Fotogaléria z podujatia


BIZNIS RAŇAJKY 09.02.2017

Hosť: Andrej Salner (Pizza SEO)

Téma: Naozaj použiteľné weby bez veľkých rozpočtov 
Termín: 09.02.2017 od 9,00 - 11,00 hod.

Obsah:

         •   Použiteľnosť webových stránok - čo ľudia čakajú na desktope a na mobile?
         •   Ako prispôsobiť web, aby obslúžil rôzne temperamenty?
         •   Ako testujú weby realisti?
         •   Najčastejšie ľahko riešiteľné problémy s použiteľnosťou webových stránok?
         •   Ako si naplánovať projekt riešenia problémov (komplet redesign vs. dorobenie responzivity vs. ...)

Fotogaléria z podujatia