Biznis raňajky InQb - 14.1.2016 (štvrtok)

Hosť: Marcel Šúri (GeoModelSolar)
Téma: Ako sa presadiť na zahraničných trhoch
Termín: 14.1.2016 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava.
1. poschodie, č. miestnosti 1.02 

Obsah:
Globalizácia poskytuje príležitosti pre malé firmy v oblasti špecifických produktov a služieb.
Diskutovať budeme o faktoroch, ktoré ovplyvňujú úspešnosť presadenia sa na medzinárodnom trhu:
- Charakteristiky produktu a služby
- Výber cieľovej skupiny zákazníkov
- Business model
- Marketing a komunikácia so zákazníkom
- Zákaznícka podpora a troubleshooting
- Jazykové, kultúrne a iné bariéry
- Právne a fiškálne špecifiká
 

Biznis raňajky InQb - 11.2.2016 (štvrtok)

Hosť: Branislav Andreanský (Restart-up, s.r.o.)
Téma: Leadership
Termín: 11.2.2016 od 9:00 - 11:00 hod.
Miestnosť: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava.
1.poschodie, č. miestnosti 1.02 
Obsah:
Veľké množstvo manažérov sa každý deň ocitá v pasci operatívnych úloh a rozhodnutí, nedostatku času na rozvoj a riadenie svojich ľudí a tímu.
Počas workshopu sa dozviete:
- Ako sa orientovať a rozlišovať pracovníkov podľa ich osobnostných charakteristík
- Akými fázami si prechádza každy tím a aké role zostávajú jednotliví pracovníci
- Vyskúšajte si efektívne spôsoby delegovania úloh pracovníko na základe ich skúseností 
+ bonus - k čomu je lídrovi nasledovník? 
 

Biznis raňajky InQb - 10.3.2016 (štvrtok)

Hosť: Eduard Radimák (Content Marketing Hub, s.r.o.)
Téma: Content Marketing
Termín: 10.3.2016 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava.
1. poschodie, č. miestnosti 1.02 

Obsah:
Ako funguje obsah na internete, prečo je efektívnejší ako old school reklama - porovnanie.
- Ako začať s content marketingom? Technické a marketingové predpoklady.
- Tvoríme obsah "live".
- Ako používať vlastný web a sociálne siete.
- Príklada úspešných projektov, čísla, analýzy.
 

Biznis raňajky InQb - 14.4.2016 (štvrtok)  

Hosť: Peter Andrišin ( DOZEN s.r.o. )
Téma: Ako na financie v start-upe
Termín: 14.4.2016 od 9,00 - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava, 1. poschodie - č. miestnosti 1.02

Obsah:
1. Kľúčových 5P pre start-up
2. Ako efektívne predávať za správnu cenu?
3. Ako efektívne nakupovať a správne spočítať TCO?
4. Ako začať podnikať bez peňazí?
5. Ako neskončiť "pod mostom" ?
 

Biznis raňajky InQb - 12.5.2016 (štvrtok)

Hosť: Michal Nešpor (LAUNCHER )
Téma: Ako získať investíciu
Termín: 12.5.2016 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava.1. poschodie, č. miestnosti 1.02

Obsah:
1. Early stage investície?
2. Pre seed a seed investície?
3. Kde a ako hľadať investície pri rozbehu podnikania, ak mám málo vlastných zdrojov?
4. Podmienky v SK a CEE?
5. Čo očakáva investor od start-upu - a ako má vyzerať biznis plán a pitch prezentácia?
6. Úspešné príklady realizovaných investícií?
7. Rady a typy pre start-upy a MSP na SK trhu
 

Biznis raňajky InQb - 9.6.2016 (štvrtok)

Hosť: Simona Kubán (EnterCompany)
Téma: Čo musí obsahovať dobrá web stránka alebo e-shop?
Termín: 9.6.2016 od 9,00 - 11:00 hod
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Piuonierska 15, 831 02 Bratislava 1.poschodie č. miestnosti 1.02

Obsah:
1. Ako zistíte odchodovosť z vášho webu? Aké ďalšie parametre treba sledovať a vyhodnocovať?
2. Viete čo zaujíma ľudí, ktorí sa dostanú na naše stránky? Ako to zistiť?
3. Ako znižovať mieru odchodov z našich stránok? E-shopov?
4. Čo je to UX a aké sú trendy pre tento rok?
5. Príklad úspešných projektov a benchmarky pre vás
 

Biznis raňajky InQb - 14.7.2016 (štvrtok)

Hosť: Miroslav Reiter (ITacademy)
Téma: Ako na veľké dáta v Exceli?
Termín: 14.7.2016 od 9,00 - 11,00 hod
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15. 831 02 Bratislava, 1. poschodie č. miestnosti 1.02
 
Pracuješ alebo sa len trápiš v Exceli a dáta ti stále pribúdajú?
Otvára sa ti jeden súbor 5 minút?
Máš v zošitoch stovky hárkov a prestávaš sa v nich sám orientovať?
Na všetky tieto problémy ti dá odpoveď certifikovaný Microsoft tréner.
Rovnako sa pozrieme na najčsatejšie problémy a ich riešenia.
 
Obsah témy:
1. Rýcha navigácia v dátach
2. Matice a polia
3. Definovanie názvu
4. Binárne súbory

Biznis raňajky InQb - 11.8.2016 (štvrtok)

Hosť: Dominik Okenica (Okenica Šula & CO s.r.o.)
Téma: Príprava obchodných zmlúv
Termín: 11.8.2016 od 9,00 - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava 1. poschodie č. miestnosti 1.02

Obsah:
1. Clara pacta, boni amici (dobré zmluvy robia dobrých priateľov) - ako pripraviť dobrú obchodnú zmluvu
a) zmluvné oblasti - korporátne zmluvy, obchodné zväzkové vzťahy (zmluvy)
b) najčastejšie typy zmlúv v jednotlivých segmentoch
c) čo by mala dobrá zmluva obsahovať - zákaldné náležitosti (essentialia), prirodzené náležitosti (naturalia), náhodité náležitosti (accidentalia)
 
2. Rokovania o zmluve - alfa a omega dobrých obchodných zmlúv a obchodných vzťahov
 
3. Tri krát čítaj a raz podpíš - nechceme byť podnikateľským kovbojom 21. storočia
 
4. Veľký brat sa pozerá - nezabúdajme na povinnosti voči štátu (DPH, daň, odvody - súvisiaca kalkulácia ceny v zmluve, splatnosti, následky nesplnenia zmluvnej povinnosti - nezaplatenia, nástroje)
5. Vy sa pýtate a ja odpovedám... :-)
 

Biznis raňajky InQb - 8.9.2016 (štvrtok)

 Hosť: Peťo Nemčok (Webikon)
Téma: Je Wordpress vhodný pre tvoj biznis?
Termín: 8.9.2016 od 9,00 - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava 1. poschodie č. miestnosti 1.02

Obsah:
1. Webikon? Komunita Wordpress. Čo robíme. Referencie. Slobodná firma
2. Je Wordpress vhodný pre tvoj biznis? Momentálne využitoe vo svete? Štatistiky. príklady webov. Pre koho je určený? Zvládnem ho vytvoriť aj ja? Výhody vs. nevýhody WordPressu? Koľko stojí?
3. Trendy vo webových stránkach. Čo je moderné? Je moderné aj to najlepšie? je možné vytvoriť niečo nadčasové? Vlastný dizajn alebo šabóny?
 

Biznis raňajky InQb - 13.10.2016 (štvrtok)

Hosť: Mária Boťanská (Brand Management)
Téma: Segmentácia a tvorba persón pomocou marketingového prieskumu
Termín: 13:102016 od 9,00 - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie č. miestnosti 1.02
Registrácia: pomocou elektronického formulára
najneskôr do 12.10.2016 do 12,00 hod.

Obsah:


1. Čo znamená cielenie v dnešnej dobe?
2. Cieľová skupina, segmenty alebo persóny?
3. Ako tvoriť persóny? Spoločný interaktívny workshop s použitím projetívnej techniky personifikácia.  
4. Aké sú segmenty obyvateľov Slovenska na základe kúpneho správania?
5. Nie sú mladí ako mladí.
6. Výsledky segmentačnej štúdie, ako nakupovanie.

Fotogaléria z podujatia

Biznis raňajky InQb - 10.11.2016 (štvrtok)

Hosť: Jaroslava Vaculčiaková (Antea Consulting)
Téma: Ako dosahovať výnimočné výsledky vďaka NLP?
Termín: 10.11.2016 od 9,00 - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie č. miestnosti 1.02
Registrácia: pomocou elektronického formulára
najneskôr do 9.11.2016 do 12,00 hod.

Obsah:


1. Čo je NLP a ako ho využívať na dosahovanie našich cieľov
2. NEURO – ako funguje náš mozog a jeho vedomá a podvedomá časť
3. LINGVISTICKÉ – efektívna komunikácia a sila slova - ako s ňou pracovať
4. PROGRAMOVANIE – ako sa „naprogramovať“ na úspech a modelovať úspech iných ľudí
 

Biznis raňajky InQb - 08.12.2016 (štvrtok)

Hosť: Martina Sokolikova (Google - Digitálna Garáž)
Téma: Digitálna Garáž - Úvod do online marketingu od Google
Termín: 08.12.2016 od 9,00 - 11,00 hod.

Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie č. miestnosti 1.02
Registrácia: pomocou elektronického formulára
najneskôr do 07.12.2016 do 17,00 hod.

Obsah:


         •   Digitálny svet v číslach.
         •   Ako ľudia nakupujú online?
         •   Nástroje online marketingu?
         •   Čo znamenajú skratky PPC alebo SEO?
         •   Sociálne siete ako nástroj na podnikanie.
         •   Webová analytika.
         •   Marketingová stratégia - STDC.

Fotogaléria z podujatia