Biznis raňajky InQb - archív 2014

Biznis raňajky InQb - 11.12.2014 (štvrtok)

Hosť: Branislav Andreanský (Restartup s.r.o.)
Téma: Motivácia a odmeňovanie zamestnancov
Termín: 11.12.2014 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 2. poschodie, č. miestnosti 2.16

Obsah témy:
1. Hierarchia potrieb - investícia pozornosti a energie
2. Vnútorné a vonkajšie motivačné faktory (statusové, sociálne, finančné záujmy)
3. Spätná väzba, hodnotiaci rozhovor


Fotogaléria z podujatiaBiznis raňajky InQb - 13.11.2014 (štvrtok)

Hosť: Ivan Kostolný (SALES MANAGEMENT, s.r.o.)
Téma: Techniky uzatvárania predaja
Termín: 13.11.2014 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava.
2.poschodie, č.miestnosti 2.16

Obsah témy:
1. Ako riadiť predajný rozhovor k objednávke
2. Ako požiadať o objednávku a získať ju
3. Ako získať objednávku aj napriek námietkam
4. Situácia "chcem sa ešte poradiť"

Fotogaléria z podujatiaBiznis raňajky InQb - 9.10.2014 (štvrtok)


Hostia: Aneta Vančová (firma Assessment Systems Slovakia, s.r.o.), Branislav Andreanský (firma RESTARTUP, s.r.o.)
Téma: Aká otázka, taká odpoveď....tajomstvo efektívneho pracovného pohovoru odhalené
Termín: 9.10.2014 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 2.poschodie, č.miestnosti 2.16

Obsah témy:

1. Aké informácie potrebujete vedieť pred pohovorom a kde ich hľadať
2. Na čo je potrebné sa zamerať počas rozhovoru
3. Ako správne klásť otázky počas rozhovoru
Prednáška prebiehala interaktívnou formou ako skupinový workshop pre ľudí, ktorí si hľadajú a vyberajú ľudí do svojho tímu. Cieľom bolo poukázať na rôzne aspekty, ktoré je potrebné brať do úvahy pred samotným pracovným pohovorom a počas neho tak, aby ste si vybrali najvhodnejšieho kandidáta.

Fotogaléria z podujatia


 

Biznis raňajky InQb - 11.9.2014 (štvrtok)


Hosť: Ivan Kostolný (firma SALES MANAGEMENT, s.r.o.)
Téma: Ako prekonávať námietky v predajnom rozhovore
Termín: 11.9.2014 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 2.poschodie, č.miestnosti 2.16

Obsah témy:

1. Prečo niekto namieta
2. Čo namietajúci očakáva a zvyčajne dostáva
3. Čo povedať alebo urobiť, keď príde námietka
4. Ako hovoriť o námietke, vrátiť sa k predaju a predať

Fotogaléria z podujatiaBiznis raňajky InQb - 14.8.2014 (štvrtok)


Hosť: Juraj Sasko (firma VISIBILITY s. r. o.)
Téma: Desatoro online reputačného manažmentu
Termín: 14.8.2014 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 2.poschodie, č.miestnosti 2.16

Obsah témy:

1. Čo je reputačný manažment.
2. Na čo sa zamerať na internete v rámci budovania a ochrany dobrého mena a značky.

Fotogaléria z podujatia
Biznis raňajky InQb - 10.7.2014 (štvrtok)


Hosť: Ivan Kostolný (firma SALES MANAGEMENT, s.r.o.)
Téma: Ako získať nových zákazníkov na trhu B2B
Termín: 10.7.2014 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 2.poschodie, č.miestnosti 2.16

Obsah témy:

1. 5 faktorov úspešného predaja
2. Ako si jednoducho dohovoriť schôdzku
3. Ako prísť a predať
Prednáška objasňuje princípy predaja novým zákazníkom. Inšpiruje praktickými príkladmi práce úspešných predajcov, ktorí získavajú nových zákazníkov prostredníctvom telefónu, internetu a osobných stretnutí. Príďte a objavte osvedčené metódy, ktoré môžete ľahko využiť aj vo svojej bežnej praxi. 

Fotogaléria z podujatia
Biznis raňajky InQb - 12.6.2014 (štvrtok)

Hosť: Branislav Andreanský (firma RESTARTUP, s.r.o.)
Téma:
Vedenie tímu a jednotlivých členov
Termín: 12.6.2014 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 2.poschodie, č.miestnosti 2.16

Obsah témy:

1. Skupina vs. tím
2. Fázy vývoja tímu
3. Tímové role podľa zamerania
4. Situačné vedenie (podpora/direktivita)
Prednáška prebiehala interaktívnou zážitkovou formou.
   

Fotogaléria z podujatia
Biznis raňajky InQb - 15.5.2014 (štvrtok)


Hosť: Veronika Lukáčová (Heuristic Management, s.r.o.
)
Téma: Čo robí úspešných podnikateľov úspešnými
Termín: 15.5.2014 od 9:00 hod. - 11:00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 2.poschodie, č.miestnosti 2.16

Obsah témy:

1. Tri zložky osobnosti
2. Dva prístupy k životu
3. Jedno rozhodnutie
Prednáška prebiehala interaktívnou zážitkovou formou.

 
Fotogaléria z podujatia
Biznis raňajky InQb - 10.4.2014 (štvrtok)


Hosť: Peter Andrišin (DOZEN
 s.r.o.)
Téma: Finančný manažment pre nefinančných manažérov
Termín: 10.4.2014 od 9:00 hod. - 11:00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 2.poschodie, č.miestnosti 2.16

Obsah témy:
1. Jednoduchý návod ako porozumieť tokom financií a vhodne plánovať činnosti z pohľadu nákladov.
2. Základné a nezvyčajné pojmy zrozumiteľne (náklady, výnosy, výdavky, príjmy, IAS, IFRS, US GAAP...)
3. Legislatíva (ovplyvňujúca výšku nákladov)
4. Finančné výkazy (druhy výkazov, forma, obsah, otvorené a skryté chyby)
5. Kontrola a controlling (podobný výkaz, rozdielny obsah)
6. Optimalizácia nákladov a výnosov (znižovanie, zvyšovanie, zrušenie, zmena)
7. Príklady z praxe

Fotogaléria z podujatia
Biznis raňajky InQb - 13.3.2014 (štvrtok)


Hosť: Peter Nemčok, Pavel Chvojka (Webikon s. r. o.)
Téma: WordPress - ako si jednoducho, rýchlo a zadarmo vytvoriť web
Termín: 13.3.2014 od 9:00 hod. - 11:00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 2.poschodie, č.miestnosti 2.16

Obsah témy:

1. Webikon (Komunita WordPress. Čo robíme, referencie. Slobodná firma).
2. Je WordPress vhodný pre Tvoj biznis? (Momentálne využitie vo svete, štatistiky, príklady webov. Pre koho je určený - zvládnem ho vytvoriť aj ja? Výhody a nevýhody WordPressu. Koľko stojí?).
3. Trendy vo webových stránkach (Čo je moderné? Je moderné to najlepšie? Je možné vytvoriť niečo nadčasové? Vlastný dizajn alebo šablonový web?).

Fotogaléria z podujatia
Biznis raňajky InQb - 13.2.2014 (štvrtok)


Hosť: Marián Čuprík (advokát - Košice), Juraj Hudák (advokát - Košice), Tomáš Abelovský (advokát - Bratislava)
Téma: Ochrana osobných údajov - povinnosti vyplývajúce pre podnikateľov  v roku 2014 z aktuálnych legislatívnych zmien
Termín: 13.2.2014 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 2.poschodie, č.miestnosti 2.16

Obsah témy:

1. Základné právne predpisy
2. Základné zásady spracúvania osobných údajov
3. Bezpečnosť osobných údajov a dohľad nad ochranou osobných údajov
4. Ochrana práv dotknutých osôb
5. Cezhraničný prenos osobných údajov
6. Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
7. Úrad na ochranu osobných údajov
8. Kontrola, konanie a sankcie
9. Príklady z praxe

Fotogaléria z podujatia