Biznis raňajky InQb

Biznis raňajky InQb
Inkubátor v spolupráci s hlavnými partnermi TATRA BANKA a partnerom ESET pripravuje pre svoje firmy Biznis raňajky InQb, ktoré sú vždy venované vybranej odbornej téme pre podnikateľov.
Najbližšie Biznis raňajky InQb sa uskutočnia 11.8.2016  

Najbližšie Biznis raňajky budú zamerané nasledovne:

Hosť: Dominik Okenica (Okenica Šula & CO.s.r.o.)

Téma:
Príprava obchodných zmlúv
Termín: 11.8.2016 od 9,00 hod. - 11,00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava.1. poschodie,
č. miestnosti 1.02 


Registrácia NOVINKA
Zaregistrovať sa je možné prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 10.augusta 2016 do 12.00 hod.!!! 

 
Obsah:
 
1. Clara pacta, boni amici (Dobré zmluvy robia dobrých priateľov) - ako pripraviť dobrú obchodnú zmluvu
a) zmluvné oblasti - korporátne zmluvy, obchodné zväzkové vzťahy (zmluvy)
b) najčastejšie typy zmlúv v jednotlivých segmentoch
c) čo by mala dobrá zmluva obsahovať - základné náležitosti (essentialia), prirodzené náležitosti (naturalia), náhodité náležitosti (accidentalia)
 
2. Rokovania o zmluve - alfa a omega dobrých obchodných zmlúv a obchodných vzťahov
 
3. Tri krát čítaj a raz podpíš - nechceme byť podnikateľským kovbojom 21. storočia
 
4. Veľký brat sa pozerá - nezabúdajme na povinnosti voči štátu (DPH, daň, odvody - súvisiaca kalkulácia ceny v zmluve, splatnosti, následky nesplnenia zmluvnej povinnosti - nezaplatenia, nástroje)
 
5. Vy sa pýtate a ja odpovedám... :-)

 

 

 

Máte zaujímajú tému pre mladé inovatívne malé a stredné firmy?

Radi by ste ju odprezentovali na našich Biznis raňajkách?

Ozvite sa nám na info@inqb.sk alebo na 0918 669 209.


Tešíme sa na vás


ARCHÍV 2016

ARCHÍV 2015

ARCHÍV 2014

ARCHÍV 2013

ARCHÍV 2012