Tomlain Juraj

Pracuje v oblasti priemyselnej automatizácie, telemetrie, projektovania a technológie smart cities a pod.

OBLASTI MENTORINGU
  • Manažment firmy ( riadenie firmy, projektový manažment, krízové riadenie, ...)
  • Obchod (poradenstvo pri vyhľadávaní obchodných partnerov doma alebo v zahraničí, obchodné zručnosti, princípy predaja v rámci jednotlivých biznis modelov – B2B, B2C, ...) 
  • Odborné technické konzultácie - Elektrotechnika a informačné technológie