Šúri Marcel

Marcel Šúri je výkonný riaditeľ spoločnosti GeoModel Solar. Pôsobí v oblasti geoinformačných a  dátových technológií pre podporu výstavby a prevádzky slnečných elektrární. Má skúsenosti s vývojom a prevádzkou globálných systémov zameraných na spracovanie a distribúciu meteorologických a energetických údajov. Riadi konzultačný team, ktorý spolupracuje so sieťou partnerských organizácií v zahraničí. Má skúsenosti s rozvojom medzinárodného obchodu.

 

OBLASTI MENTORINGU

Obchod

  • Best practices
  • Soft skills
  • Odborné technické konzultácie 
    • v  Geoinformačné technológie
    • v  Solárna energetika