Novota Michal

"Pomáham jednotlivcom a firmám vytvárať svoje vlastné značky (branding), učím ich lepšie komunikovať (verbálne, neverbálne, písomne) a pretavovať značky (a ich služby a produkty) v autentický zákaznícky zážitok cez cielené kampane."

OBLASTI MENTORINGU

  • Manažment firmy – riadenie firmy, líderské zručnosti, krízové riadenie
  •  Marketing – branding, PR, copywriting, sociálne siete, kampane
  • Soft skills – komunikačné, prezentačné a kampaňové zručnosti, dizajn
  •  Best practices  - personal branding, nové technológie, space