Metke Jozef

Venuje sa návrhu a tvorbe mobilných aplikácií podľa želania zákazníka so zameraním na m-commerce a mobile marketing, návrhom a vývoju kompletných aplikácií. Subdodávky v oblasti IT (outsourcing). Taktiež správe databáz, tvorbe mailingovych a SMS kampaní, hromadnému predaju SMS a tvorbe konferencií v danej oblasti.
 
OBLASTI MENTORINGU
  • Vytvorenie a rozvoj startup firmy – poskytnutie všeobecných základných informácií nadobodnutých našou praxou.
  • Manažment firmy Všeobecné postrehy o tom, ako viesť firmu.
  • Financie v podnikaní Interné riadenie finančných tokov vo firme, tvorba budgetu, cenotvorba – správne nastavenie cien ponúkaných produktov a služieb
  • Marketing – médiá, kampane na sociálnych sieťach, pozicioning produktu/služby.
  • Obchod - Sales practices.
  • Právo - Viem odporučiť našu právničku :D
  • Personalistika Nábor a motivácia zamestnancov. Správne nastavenie ich platového ohodnotenia.
  • Best practices  - prezentovanie konkrétnych prípadov s ktorými sme sa za 9 rokov našej existencie stretli.
  • Odborné technické konzultácie – z jednotlivých technických odborov, napr.: Iné: marketing, cenotvorba, go-to marketing strategy, propagácia v mediách