Funtík Tomáš

Stručný opis, čomu sa mentor venuje

•    Building Information Modelling – BIM,
•    4D, 5D Construction management
•    Efektívne plánovanie výstavby
•    Vzdelanie – phd v oblasti BIM – construction management
•    Aktívna práca v organizáciách:
•    BIM asociácia Slovensko – odborný garant pre informačné technológie, Slovensko
•    EU BIM Task Grop – člen, implementácia BIM do verejného obstarávania, Brusel
•    CEN 442 BIM – člen technickej normalizácie v oblasti 442 BIM, European Comitee for Standardization, Brusel

OBLASTI MENTORINGU

  • Best practices - zabezpečenie odborníkov so špecializáciou v oblasti BIM (projektanti, zhotovitelia, dodávatelia softvérov, dodávatelia stavebných prvkov a materiálov
  • Pomoc s implementáciou BIM do ateliérov, resp. stavebných firiem
  • Odborné technické konzultácie – z jednotlivých technických odborov, napr.:

v  Stavebníctvo – BIM (Building Information Modelling, resp. informačné modelovanie budov)

v  Informačné technológie v stavebníctve

v  Časopriestorové analýzy výstavby

v  Dynamické finančné a nákladové plnenie