Duchoň František

Venuje sa automatizácií, výrobným systémom, robotike a vizuálnym systémom.
 
OBLASTI MENTORINGU
 
Odborné technické konzultácie – z jednotlivých technických odborov, napr.:
  • Robotika
  • Výrobné systémy
  • Vizuálne systémy
  • Automatizácia