Bednárová Lenka

5 rokov pôsobí ako riaditeľka Univerzitného technologického inkubátora InQb, ktorý je pracoviskom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V inkubátore pracuje od roku 2007 a venuje sa podpore start-upov (organizácia odborných podujatí, zabezpečovanie poradenských služieb, networking, realizácia programov na podporu start-upov).

OBLASTI MENTORINGU
  • Manažment firmy - môže zahŕňať napr. riadenie menšieho tímu, projektový manažment, plánovanie cash-flow
  • Marketing - event management
  • Právo - ochrana duševného vlastníctva (priemyselné práva (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky) a autorské práva – všeobecné poradenstvo pri výbere formy ochrany