Zábranská Karin

Vyštudovala som marketingovú komunikáciu na UCM v Trnave. Realizujem rôzne hodnotiace, vzdelávacie a rozvojové aktivity so zameraním (nielen) na automotive biznis. Mám v viac ako 15-ročné lektorské skúsenosti v oblasti komunikácie, marketingu a psychológie predaja. Špecializujem sa na aktívny predaj retailovému zákazníkovi. Koučujem predajný a servisný personál, poskytujem poradenstvo pre manažment.


OBLASTI MENTORINGU
  • Obchod: obchodné zručnosti, aktívny predaj, ofenzívne spracovanie trhu a akvizícia, motivácia a odmeňovacie systémy predajného personálu
  • Soft skills: komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, príprava na pitch prezentáciu pred investormi, asertivita, time management a prokrastinácia, biznis etiketa a spoločenské správanie
  • Odborné technické konzultácie: automotive