Abelovský Tomáš

Tomáš Abelovský sa zaoberá IP Counsel v nadnárodnej spoločnosti (Swiss Re), je zapísaný v zozname advokátov SAK, je rozhodca medzinárodných doménových sporov a je doktorandom na Ústave práva a technológií na Právnickej fakulte na Masarykovej univerzite v Brne.

OBLASTI MENTORINGU

Právo

  • Právo duševného vlastníctva
  • Právo informačných technológií
  • Transfér technológií

Odborné technické konzultácie z jednotlivých technických odborov, napr.:

  • Strojárstvo
  • Chemický priemysel
  • Elektrotechnika a informačné technológie
  • Stavebníctvo a architektúra
  • Materiálové inžinierstvo
  • Iné (prosím uveďte)