Ryan Kenneth

Kenneth je riadiacim partnerom KPMG na Slovensku. Narodil sa v Írsku a už viac ako 15 rokov žije v Bratislave. Je členom Írskeho inštitútu autorizovaných účtovníkov. Kenneth bol súčasťou postupnej transformácie slovenskej ekonomiky zo stavu po roku 1989, cez vlnu privatizácií, až po súčasné zameranie na znalostnú ekonomiku. Má rozsiahle odborné znalosti nadobudnuté spoluprácou s vedúcimi globálnymi spoločnosťami, ktoré sa etablovali na Slovensku. Navyše, počas svojej kariéry riadil viac ako 300 transakcií v oblasti fúzií a akvizícií. Celkovo má viac ako 20 rokov profesných skúseností so širokým spektrom oblastí - od overovania účtovných uzávierok až po vytváranie náležitých štruktúr riadenia. Kennethove skúsenosti s prácou v korporácii boli v posledných rokoch rozšírené o mentoring zakladateľov startup-ov a scaleup-ov, čo viedlo k prepojeniu korporátnych a startupových nápadov. V roku 2012 založil iKid - vzdelávací program určený pre žiakov slovenských základných škôl vo veku 10-14 rokov. Cieľom iKid je prispieť k tomu, aby slovenskí podnikatelia zajtrajška začali rozvíjať svoj potenciál už dnes.

 

OBLASTI MENTORINGU

  • Vytvorenie a rozvoj startup firmy
  • Manažment firmy
  • Financie v podnikaní
  • Obchod
  • Soft skills
  • Best practices