Sroka Tomáš

„V oblasti IT a online podnikám už vyše 10 rokov. Za tu dobu som rozbehol niekoľko online projektov ako Zarohom.sk, Zlavovekupony.sk, Zlavomat.sk a najnovšie Autosmile.eu.“
 
OBLASTI MENTORINGU
  • Vytvorenie a rozvoj startup firmy môže zahŕňať napr. skúsenosti úspešných startup firiem,
  • Manažment firmy (môže zahŕňať napr. riadenie firmy, projektový manažment, krízové riadenie, ...)
  • Financie v podnikaní (môže zahŕňať napr. finančný manažment, účtovníctvo, dane, získanie financií na rozvoj startupu – rizikový kapitál, business angels, ...)
  • Marketing (môže zahŕňať napr. marketingové nástroje – produktová politika, cenotvorba, voľba distribučných kanálov, komunikácia - mediálna komunikácia,
  • Obchod (môže zahŕňať napr. poradenstvo pri vyhľadávaní obchodných partnerov doma alebo v zahraničí, obchodné zručnosti, princípy predaja v rámci jednotlivých biznis modelov – B2B, B2C, ...)
  • Personalistika (môže zahŕňať napr. ako robiť nábor a výber zamestnancov, motivácia a ohodnotenie zamestnancov, tvorba pracovného prostredia)
  • Soft skills (môže zahŕňať napr. komunikačné zručnosti)
  • Best practices  (ľudia z praxe, ktorí vedia poskytnúť know how, pohľad z praxe a pod....)