Kostolný Ivan

Ivan Kostolný (50) začínal pracovnú kariéru ako predajca kancelárskej techniky, neskôr sa stal obchodným riaditeľom. Viac ako 10 rokov úspešne pôsobil v medzinárodnej vzdelávacej spoločnosti. Študoval organizáciu a spôsob predaja v domácich aj zahraničných firmách. Pôsobil ako obchodný riaditeľ v zahraničnej poisťovni pôsobiacej na Slovensku. Následne založil vzdelávaciu spoločnosť SALES MANAGEMENT v ktorej pôsobí dodnes a kde zodpovedá za kvalitu dodávaných služieb. Dodnes vyškolil viac ako 15 tisíc predajcov. Stále aktívne predáva, komunikuje s predajcami a obchodnými riaditeľmi. V týždenníku TREND viedol 4 roky svoju pravidelnú rubriku Efektívny predajca.

OBLASTI MENTORINGU
:
  • Obchod (môže zahŕňať napr. poradenstvo pri vyhľadávaní obchodných partnerov doma alebo v zahraničí, obchodné zručnosti, princípy predaja v rámci jednotlivých biznis modelov – B2B, B2C, ...)
  • Odborné technické konzultácie: