Jankech Michal

Product Manager v spoločnosti ESET, zodpovedny za produkty v oblasti vzdialenej správy (ESET Remote Administrator, ESET License Administrator, ESET MSP Administrator) a za produkty chrániace virtualizované prostredia (ESET Virtualization Security / ESET Shared Local Cache). Naplnou prace produktoveho manazera v spolocnosti ESET je definovanie, dizajn, spolupraca pri vyvoji, releasovanie (uvedenie na trh) a podpora zverenych produktov.

OBLASTI MENTORINGU
  • Produktový Manažment (definícia produktov, analýza trhu, životný cyklus produktu (definovanie – dizajn – výroba/príprava – uvedenie na trh – podpora), vhodné nástroje, výskum trhu, competitive intelligence, user personas, buyer personas, pragmatic marketing framework).
  • Soft skills (prezentačné zručnosti, príprava prezentácie)
  • Best practices  (best practices v oblasti produktového mamažmentu) v zákazníkov, kde prichádzajú tisíce požiadaviek na vývojový team a je nutné robiť ťažké kompromisy z pohľadu produktového a projektového manažmentu, technických a obchodných rizík a motivácie zamestnancov.