Kontakt

Kontakt

Univerzitný technologický inkubátor STU
Pionierska 15
831 02 Bratislava
E-mail: info@inqb.sk
Web: www.inqb.sk

 

 

 

V súčasnosti sa s vašimi otázkami o službách inkubátora môžete obrátiť na týchto zamestnancov:

 

Ing. Oľga Guštafíková, PhD. - Fund raising a partnerstvo
Mobil: +421 917 669 155
E-mail: gustafikova@inqb.sk

 

Mag. Martina Vavreková - projektový manažment
Mobil: +421 918 669 209
E-mail: vavrekova@inqb.sk 

 

Mgr. Jana Hanidžiarová – administratíva a ekonomika
Mobil: +421 918 669 207
E-mail: hanidziarova@inqb.sk

 

Mgr. Miroslava Krasňanová - marketing a event manažment
Mobil: +421 908 674 172
E-mail: krasnanova@inqb.sk

 
Ing. Kamila Kapustová - organizácia a odborná činnosť, fotodokumentácia podujatí
E-mail: kapustova@inqb.sk

 

 


Zväčšiť mapu