FAQ

..........späť na str.1..........
 • Aké sú podmienky na vstup do Inkubátora?
  Do Inkubátora možno vstúpiť cez tri programy. Program „Start-up kancelár
  ia“ a program „InQb“, program „InQb Virtual“. Nech sa páči, vyberte si tú z možností, ktorá vyhovuje Vašim požiadavkám.
   
 • Poskytujete inkubovaným firmám poradenstvo pri začatí podnikania?
  Jednou z hlavných aktivít Inkubátora je poskytovanie poradenských a konzultačných služieb začínajúcim podnikateľom sídliacim v Inkubátore za účelom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na trhu.  Poradenstvo poskytujeme na základe požiadaviek zo strany klientov a aktuálnych možností inkubátora.
  V rámci spolupráce s Úradom priemyselného vlastníctva SR pôsobí Inkubátor ako kontaktný bod úradu pre inovácie „innoinfo“. Poskytuje inovatívnym firmám poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva.
 • Poskytujete inkubovaným firmám prenájom zariadených kancelárskych priestorov?
  Kancelárske priestory Inkubátora vhodné na prenájom sú plne zariadené kancelárskym nábytkom. Technické vybavenie si klient prinesie podľa vlastných potrieb. Každá firma má voľný prístup k sieťovej tlačiarni, skeneru, faxu, kopírke v spoločných priestoroch sekretariátu Inkubátora. Touto administratívnou podporou taktiež môže na začiatku podnikania ušetriť finančné prostriedky.
 • Je k dispozícii aj možnosť prenájmu zasadacích priestorov vo Vašom Inkubátore?
  Inkubované firmy majú možnosť prenájmu zasadacích priestorov pre nekomerčné účely zdarma. Pre komerčné firmy majú zvýhodnené ceny oproti komerčným firmám v zmysle platného cenníka

..........VIAC VAŠICH OTÁZOK..........