Sieť mentorov

Mentor´s network
for startups

Spolupracujeme s odborníkmi z praxe, či už TOP manažérmi, coachmi, konzultačnými spoločnosťami, medzinárodnými odborníkmi ako aj so zakladateľmi startupov, ktorí založili mnohé start up firmy a sú už niekoľko rokov na trhu úspešní. Odborné rady našich mentorov vám pomôžu naštartovať váš biznis, rozbehnúť vaše start up firmy, prípadne ich posunúť ďalej. Služby mentoringu sú k dispozícii len našim inkubovaným firmám.

Expert advices will help you start your business, or you move on.

Mentoring services are available only to our incubated companies.