Informačný seminár

Seminár "Prečo podnikať okom úspešných"

5.5.2014 v čase od 14:00 - 15:30 hod. na Strojníckej fakulte (SjF) STU
- zasadacia miestnosť č. 004
Podnikateľský príbeh:
 Igor Lengyel z firmy NMS Slovensko


Program podujatia:
14:00 - 14:20   Lenka Mikulíková - Aktivity Univerzitného inkubátora UVP STU pre mladých inovátorov, ktorí uvažujú o založení vlastnej firmy
14:20 - 14:30   Marta Hudáková - Programy Univerzitného technologického inkubátora InQb pre začínajúcich podnikateľov
14:30 - 15:30   Igor Lengyel - podnikateľský príbeh firmy NMS Slovensko

Fotogaléria z podujatia


Profil úspešného podnikateľa - Ing. Igor Lengyel:

igor lengyelZakladateľ a riaditeľ firmy NMS, s. r. o.,(NMS - Noncontact Measuring Systems) ktorá priniesla na trh inovatívne spôsoby merania -3D merania.
Igor Lengyel je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore spaľovacie motory. V roku 1989 sa mu splnil veľký sen - v štúdiu strojníctva pokračoval vo francúzskom
Lyone, kde získal doktorát a práve tu sa oboznámil s laserovými meracími systémami. Neskôr pôsobil v Nemeckom Erlangene v oblasti aplikovaného výskumu pre veľkých priemyselných partnerov, okrem iného aj automobilky. Po návrate na Slovensko založil v roku 1999 firmu NMS s. r. o. , ktorá priniesla na trh inovatívne bezkontaktné meranie v celom objeme, teda 3D meranie. To bol oproti dovtedy využívanému bodovému meraniu veľký technologický skok a NMS si časom v 3D meraní vybudovala know-how v podobe špecialistov, ktorý dnes patria k svetovej špičke a ktorý rastúcej firme vychovávajú novú generáciu odborníkov.
Firma spolupracuje so širokou škálou priemyselných podnikov - automobilkami, ich subdodávateľmi, s firmami z leteckého alebo chemického priemyslu. V spoločnosti Škoda-Auto napríklad aplikovala jednu z
najvýraznejších inovácii - prvý skener na svete zabudovaný priamo vo výrobnej linke.
Vďaka neustálym inováciám patrí medzi najlepších a najskúsenejších predajcovmeracích riešení na svete.
Igor Lengyel je držiteľom ocenenia Technologický podnikateľ roka 2012, ktorú udeľuje spoločnosť Ernst & Young.

"Podnikanie je pre mňa cesta ako iným ľuďom uľahčiť život, ako im pomôcť prekonať vlastné plány, ako im pomôcť vyrábať lepšie autá."
Registrácia
na info@inqb.sk alebo 0918 669 2090918 669 209
do 5.mája 2014 - 10:00 hod.
Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava (UVP STU Bratislava), ITMS 26240220084, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.