Informačný seminár

Seminár "Prečo podnikať okom úspešných"

6.5.2014 v čase od 13:00 - 14:30 hod. na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU
- seminárna učebňa 1 - č. 1.40
Podnikateľský príbeh:
Michal Hrabovec z firmy ANASOFT APR


Program podujatia:
13:00 - 13:20   Lenka Mikulíková - Aktivity Univerzitného inkubátora UVP STU pre mladých inovátorov, ktorí uvažujú o založení vlastnej firmy
13:20 - 13:30   Marta Hudáková - Programy Univerzitného technologického inkubátora InQb pre začínajúcich podnikateľov
13:30 - 14:30   Michal Hrabovec - podnikateľský príbeh firmy ANASOFT APR

Fotogaléria z podujatia


Profil úspešného podnikateľa - Ing. Michal Hrabovec:
michal hrabovec


Spoluzakladateľ a prezident softvérovej firmy Anasoft. Firmu zakladal ešte počas štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita) v roku 1991.

Spoločnosť Anasoft vyvíja softvér pre priemysel, finančný sektor, telekomunikačných operátorov i verejnú správu. Známa je tiež ako významný biznis filantrop. Od roku 2006 podporuje spoločnosť pôvodnú slovenskú prózu prostredníctvom projektu Anasoft Litera. Prostredníctvom Nadačného fondu Myšlienka podporuje tvorivé vzdelávanie na školách, nakupuje pre školy robotické stavebnice a organizuje medzinárodné súťaže. Za filantropické aktivity získal Anasoft dva razy cenu Via Bona Slovakia.

V roku 2009 sa stal IT firmou roka. V roku 2012 reprezentoval Slovensko na European Business Awards ako národný finalista ocenený za úspech, inovácie a podnikateľskú etiku. Michal Hrabovec získal v roku 2009 titul TrendTop manažér roka.

" Podnikajte. Podnikanie je sloboda."

 


Registrácia na info@inqb.sk alebo 0918 669 209
do 6.mája 2014 - 10:00 hod.
Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava (UVP STU Bratislava), ITMS 26240220084, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.