Informačný seminár

Seminár "Prečo podnikať okom úspešných"

6.5.2014 v čase od 15:30 - 17:00 hod. na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU
- miestnosť DE150
Podnikateľský príbeh:
Juraj Tomlain ml. z firmy T-Industry


Program podujatia:
15:30 - 15:50   Lenka Mikulíková - Aktivity Univerzitného inkubátora UVP STU pre mladých inovátorov, ktorí uvažujú o založení vlastnej firmy
15:50 - 16:00   Marta Hudáková - Programy Univerzitného technologického inkubátora InQb pre začínajúcich podnikateľov
16:00 - 17:00   Juraj Tomlain ml.- podnikateľský príbeh firmy T-Industry

Fotogaléria z podujatia


Profil úspešného podnikateľa - Ing. Juraj Tomlain, PhD.:Juraj Tomlain je zakladateľ spoločnosti T-Industry. Od svojho vzniku v roku 2002 sa firma aktívne zaoberá výskumom a vývojom v oblasti technických vied. K základným doménam patria systémy na meranie, zber, prenos a vyhodnocovanie informácii. K ďalším činnostiam je možné priradiť výskum a vývoj v oblasti priemyselnej automatizácie, informačných a komunikačných technológii, tvorba a implementácia softwaru v širokom rozsahu. Firma má uzatvorené neformálne partnerstvo s Akadémiou ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika a taktiež spolupracovala a spolupracuje s viacerými ústavmi SAV v Bratislave. Medzi jej klientov patria napríklad spoločnosti ENEL Slovenské elektrárne, Johnsons Controls, KIA Motors, Siemens a ďalšie.

 

Registrácia na info@inqb.sk alebo 0918 669 209
do 6.mája 2014 - 10:00 hod.
Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava (UVP STU Bratislava), ITMS 26240220084, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.