Informačné semináre

Informačné semináre V rámci projektu sa uskutočnili 3 informačné semináre v mesiaci máj 2014. Na podujatiach boli predstavené aktivity inkubátora UVP STU, ako aj InQb zamerané na podporu začínajúcich podnikateľov. Súčasťou podujatí budú podnikateľské príbehy úspešných technických firiem.

Univerzitný inkubátor UVP STU v spolupráci s Univerzitným technologickým inkubátorom InQb pre Vás zorganizovali sériu informačných seminárov s názvom:

"Prečo podnikať okom úspešných"


5.5.2014 v čase od 14:00 - 15:30 hod. na Strojníckej fakulte (SjF) STU - zasadacia miestnosť č. 004
Podnikateľský príbeh:
 Igor Lengyel z firmy NMS Slovensko
Program podujatia, profil úspešného podnikateľa a fotogaléria z podujatia
Registrácia na info@inqb.sk alebo 0918 669 209 do 5.5.2014 - 10:00 hod.6.5.2014 v čase od 13:00 - 14:30 hod. na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU
- seminárna učebňa 1 - č. 1.40
Podnikateľský príbeh:
Michal Hrabovec z firmy ANASOFT APR
Program podujatia, profil úspešného podnikateľa a fotogaléria z podujatia
Registrácia na info@inqb.sk alebo 0918 669 209 do 6.5.2014 - 10:00 hod.6.5.2014 v čase od 15:30 - 17:00 hod. na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU
- miestnosť DE 150
Podnikateľský príbeh: Juraj Tomlain ml. z firmy T-Industry
Program podujatia, profil úspešného podnikateľa a fotogaléria z podujatia
Registrácia na info@inqb.sk alebo 0918 669 209 do 6.5.2014 - 10:00 hod.
Podujatia sa uskutočnili vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava (UVP STU Bratislava), ITMS 26240220084, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


                   

Fotogaléria k článku

Fotografia k článku Fotografia k článku Fotografia k článku Fotografia k článku Fotografia k článku