Univerzitný technologický inkubátor InQb v spolupráci s Univerzitným inkubátorom UVP STU pre Vás pripravuje podujatie:

Názov podujatia: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Dátum a čas: 11. november 2014 od 14:00 - 15:00 hod.
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 2.poschodie, č.miestnosti 2.16
Registrácia a bližšie informácie: do 10.11.2014 na kontaktoch info@inqb.sk, 0918 669 209, 02/492 12 492 alebo na Facebooku

Program :

- Predstavenie aktivít Univerzitného inkubátora UVP STU
- Predstavenie Univerzitného technologického inkubátora InQb a jeho aktivít
- Success story inkubovanej firmy iDomy, s.r.o. (Miroslav Suchánek)Podujatie sa uskutoční vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava (UVP STU Bratislava), ITMS 26240220084, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.