Projekty realizované v Univerzitnom technologickom inkubátore

Projekt z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) realizované v rokoch 2009 - 2012:

Inkubátor realizoval projekt z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) - Nástroje na medzinárodnú podporu inovácií v regióne Centrope (Tools for Transnational Innovation Support in Centrope). Skrátený názov projektu je centrope_tt. Projekt bol schválený v rámci Operačného programu Stredná Európa. Obdobie realizácie projektu bolo od 1.1.2009 do 31.12.2012. Na projekte spolupracovalo 16 projektových partnerov z pohraničných oblastí 4 krajín - Slovensko, Česká republika, Rakúsko a Maďarsko.

V rámci projektu sa realizovali nasledovné aktivity:
  • vytvorenie databázy vedecko-výskumných inštitúcií v regióne Centrope
  • vzdelávacie kurzy - vyškolenie manažérov transferu technológií
  • poskytnutie inovačných voucherov (poukážok) na 5000 € pre malé a stredné firmy, ktoré môžu byť použité na zabezpečenie výskumu v rámci medzinárodnej spolupráce s vedecko-výskumnými inštitúciami.
Bližšie informácie nájdete na stránke: www.centrope-tt.info.

Videá z podujatia 120 seconds brokerage event :
120 seconds brokerage event in ICT sector - Boržík
120 seconds brokerage event in ICT sector - Bohatka
120 seconds brokerage event in ICT sector - Buday
120 seconds brokerage event in ICT sector - Eschenbach
120 seconds brokerage event in ICT sector - Foldhazi
120 seconds brokerage event in ICT sector - G.Papp
120 seconds brokerage event in ICT sector - Haluška
120 seconds brokerage event in ICT sector - Jánošík
120 seconds brokerage event in ICT sector - Linhardt
120 seconds brokerage event in ICT sector - Papp
120 seconds brokerage event in ICT sector - Szolosi
120 seconds brokerage event in ICT sector - Tjoa
120 seconds brokerage event in ICT sector - Hofer
120 seconds brokerage event in ICT sector - MinarikProjekty z Európskeho sociálneho fondu (ESF) realizované v rokoch 2006 - 2008:

1. Program efektívneho transferu výskumu do komerčnej sféry:
Aktivity v rámci projektu: zabezpečenie odborného poradenstva pre určenú cieľovú skupinu – inkubované firmy a frekventantov v Start-up kancelárii. Išlo o účtovné, daňové, právne, marketingové poradenstvo, poradenstvo v oblasti EÚ fondov, poradenstvo v oblasti reklamy na webe.
Za celé obdobie realizácie projektu boli poradenské služby poskytnuté 26 osobám z 15 inkubovaných firiem a 3 osobám, ktoré sa v inkubátore zúčastnili programu Start-up kancelária. Frekventanti si zapojením do projektu zvýšili svoju kvalifikáciu v oblasti realizácie podnikateľských činností. To viedlo k skvalitneniu podnikového manažmentu.
Obdobie realizácie projektu: 1.4.2006 – 31.7.2008

2. Medzinárodná konferencia – Technologický inkubátor:
Aktivity v rámci projektu: organizácia medzinárodnej konferencie a predkonferenčných workshopov, na ktorých sa zúčastnili začínajúci podnikatelia, investori a zástupcovia výskumno-vývojových inštitúcií a inštitúcií na podporu podnikania.
Obdobie realizácie projektu: 1.4.2006 – 31.7.2008

3. Podpora vytvárania inovatívnych firiem v Univerzitnom technologickom inkubátore:

Aktivity v rámci projektu: Výber ľudí s inovatívnymi myšlienkami (realizácia 4 všeobecných a 2 špecializovaných seminárov – na tému inkubátor, zakladanie firmy, rozvoj firmy a pod.) a ich vyškolenie – realizácia školení zameraných na zdokonalenie podnikateľských zručností. Následne podpora pri zakladaní inovatívnych technologických firiem a ich umiestnenie v Univerzitnom technologickom inkubátore STU (hodnotenie podnikateľských zámerov od cieľovej skupiny a výber najlepších). V rámci realizácie projektu bolo predložených 18 podnikateľských plánov, z ktorých bolo prijatých 6 inovatívnych firiem.
Podpornými aktivitami v rámci projektu bola organizácia odborných seminárov na témy v oblasti ochrany duševného vlastníctva, poskytovanie poradenstva v oblasti duševného vlastníctva a sprostredkovanie prediagnostiky priemyselných práv firmám v inkubátore. Prediagnostiku realizuje bezplatne Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici.
Tiež v rámci projektu bolo zabezpečené pre firmy podnikateľské poradenstvo.
Obdobie realizácie projektu: 1.11.2006 – 21.10.2008