Solargis – Success story

 

Spoločnosť Solargis v minulosti GeoModel Solar v priebehu niekoľkých rokov v InQb-e prerástla zo startup-u na medzinárodnú technologickú a konzultačnú spoločnosť v oblasti merania a hodnotenia slnečného žiarenia pre potreby výroby slnečnej elektrickej energie.

Spoločnosť dodala do dnešného dňa dáta o slnečnom žiarení a konzultačné služby zákazníkom z viac než 80-tich krajín sveta na 5 kontinentoch.

Zákaznícke spektrum siaha od developerov slnečných elektrární všetkých veľkostí, cez operátorov elektrických sústav až po svetové energetické spoločnosti. Solargis sa stala partnerom vedeckých a vládnych inštitúcií viacerých krajín sveta, ktoré pracujujú na výskume a implementácii národných stratégií rozvoja slnečnej energetiky. Medzi významné úspechy spoločnosti patrí spolupráca so Svetovou Bankou na mapovaní slnečného energetického potenciálu vo vybraných krajinách sveta.

Za úspechom spoločnosti stojí tím odborníkov a jeho schopnosť prenášať vedecké poznatky do vývoja a komercializácie modelov a databáz, na ktorých sú postavené inovatívne produkty a služby. Model SolarGIS® slúžiaci na výpočet slnečného žiarenia, sa umiestnil v nezávislých rebríčkoch presnosti modelov na prvom mieste. Na dennej báze, spracováva model dáta z 5 meteorologických satelitov a 3 meteorologických data cetier. Významným príspevkom k rozšíreniu ponikateľských aktivít sú aj inovatívne biznis modely využívajúce online aplikácie.

Viac informácií o spoločnosti Solargis je dostupných na: http://solargis.info/


 

  

Vybrané tlačové správy:

·         http://tv.hnonline.sk/success-story-148/slovaci-na-ktorych-sa-spoliehaju-elektrarne-z-celeho-sveta-612087

·         http://geomodelsolar.eu/_docs/pr/GeoModel-Solar--Tlacova-Sprava--SolarGIS-oceneny-na-SNEC-v-Shanghai.pdf

·         http://geomodelsolar.eu/news/press-release/20120209-GeoModel-Solar-Releases-Most-Detailed-Solar-Resource-Maps-for-South-Africa

·         http://geomodelsolar.eu/_docs/pr/GeoModelSolar--PressRelease--New-Era-in-Performance-Assessment-of-Photovoltaic-Systems-Starts-with-pvSpot.pdf