Oblasť podnikania:

Obchodná spoločnost STU Scientific, s.r.o., vznikla 1. marca 2008 ako špecializované pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Založená bola podľa Obchodného zákonníka v platnom znení ako jedinečné pracovisko verejnej vysokej školy slúžiace na zabezpečenie prenosu výsledkov vedy, techniky a umenia do hospodárskej a spoločenskej praxe.

Č. kancelárie: 3.21, 3.22


Web:

www.stuscientific.sk