Oblasť podnikania:

Systém LIFEBUTTON vznikol ako riešenie problému v cestnej doprave. Momentálne neexistuje žiaden podobný systém ktorému by sme boli konkurenciou. Vidíme široké spektrum možností uplatnenia.
Cieľovou skupinou je každý vodič na planéte. Systém je veľmi jednoduchý a cenovo dostupný. Pre existujúce vozidlá je možnosť dodatočnej montáže, v nových vozidlách môže byť ako doplnok ponúkaný výrobcom, nadstavba platformy e-Call, v ideálnom stave legislatívnou nutnosťou. V ostatných krajinách sveta kde platforma e-Call nefunguje, je náš systém jediná možnosť, ktorú vie vodič využiť pri jeho náhlom zhoršení zdravotného stavu s následným volaním o pomoc.
Produkt máme vyvinutý, momentálne testujeme a finálny produkt by mal byť pripravený na homologizáciu koncom roka.
K produktu sa nám vyjadrilo viacero odborníkov ako napríklad: Alexander Štefuca, prezident Slov. Červeného kríža pán doktor Dobiáš, viacero ľudí z automotive segmentu, či poisťovníctva.
Najväčšou výhodou systému je jeho spoločenská hodnota. Záchrana ľudských životov je tá najušľachtilejšia vec, ktorú môžeme ako ľudia vykonať.Č. kancelárie: 3.08

Web: https://lifebutton.eu/