Oblasť podnikania:

Spoločnosť KREMPASKY s.r.o. je architektonický ateliér s zameraním na navrhovanie trvale udržateľných budov. Naším výsledným produktom sú budovy postavené na základe metód, materiálov a postupov, ktoré nezahŕňajú len budovu ako takú, ale aj samotnú výstavbu a demoláciu. Využívame pritom ľahko recyklovateľné materiály z blízkeho okolia budovy s čo najnižším ekologickým dopadom.  Snažíme sa minimalizovať množstvo energie potrebnej k výstavbe s užívaniu budovy.  


Č. kancelária:
3.49

Web:

www.krempasky.eu