IMPERGAM, s. r. o.

Oblasť podnikania:

Výroba a predaj chemických produktov so zameraním na chemické špeciality, výskum a vývoj v oblasti chémie, chemických technológií, obnoviteľných zdrojov energií a materiálového zhodnocovania priemyselných odpadov, vrátane implementácie nových technológií do praxe.

Č. kancelárie: 3.50

Web:

www.impergam.sk