iDomy, s. r. o.

Oblasť podnikania:

Systémy domácej automatizácie, návrh a realizácia inteligentných elektroinštalácií, projekčná činnosť v oblasti elektroinštalácií.

Č. kancelárie: 3.52

Web:

www.idomy.sk